Araştırma sonuçlarına göre, genç memurların kira yardımına diğer memurlara göre daha fazla ihtiyaç duyduğu görüldü. 35 yaş üstü memurların yüzde 11'i kreş yardımı talep ederken, bu oran genç memurlarda yaklaşık yüzde 22'ye yükseldi. Ankete katılan genç memurların yüzde 62'si bekar çıkarken, 35 yaş üstü memurlarda bu oran yüzde 19 olarak belirlendi. Evlilik durumuna göre bakıldığında, bekar memurların sadece yüzde 17.6'sının kendi evinde yaşadığı, evli memurlarda ise bu oranın yüzde 50'ye çıktığı görüldü.

Ankete göre, bekar genç memurların yaklaşık yüzde 94'ü maddi yardım olmadan evlenemeyeceklerini düşünüyor. Bu grup, evlenme, doğum ve ölüm yardımının yaklaşık yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini düşünüyor. Evli memurlarda ise bu oran yüzde 19 olarak belirlendi.

Kira yardımı talebi 35 yaş üstü memurlarda yüzde 78.5 düzeyindeyken, 35 yaş altındaki genç memurlarda bu oran yüzde 84'e yükseldi. Araştırmada, genç memurlar arasında doğum izninin 32 haftaya çıkarılması talebinin de yüzde 24 oranında destek gördüğü görüldü.

Sonuçlar ayrıca toplu sözleşme sürecinin önündeki engelleri de yansıttı. 35 yaş üstü memurların yüzde 36'sı zor ekonomik koşulların engel olduğunu belirtirken, bu oran 35 yaş altındaki genç memurlarda yaklaşık yüzde 40'a çıktı.