6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. Maddesi gereğince gecikme zammı oranında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanan Karar (Karar Sayısı: 8484) ile resmen duyuruldu. Bu karara göre, gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

Gecikme Zammı Oranında Artış

6183 sayılı kanunun ilgili maddesinde yapılan bu değişiklikle, amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e çıkarıldı. Bu oran, her ay için ayrı ayrı hesaplanacak ve uygulanacak.

Nisan Ayı İşsizlik Verileri Açıklandı Nisan Ayı İşsizlik Verileri Açıklandı

Tecil Faizi Oranındaki Değişiklikler

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Tebliğde, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranının yüzde 48'e yükseltildiği belirtildi. Bu değişiklik, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar için geçerli olacak ve tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Yeni Oranlar Bugünden İtibaren Geçerli

Gecikme zammı ve tecil faizi oranlarındaki bu artışlar, 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler, kamu alacaklarının tahsilinde daha yüksek maliyetler doğuracak ve borçluların ödeme planlarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu kararlar, amme alacaklarının tahsilat süreçlerini etkileyerek borçlular üzerinde önemli bir finansal baskı oluşturacak gibi görünüyor. Yeni düzenlemeler, kamu maliyesinin güçlendirilmesi amacıyla atılan adımlar olarak değerlendiriliyor.