Bu doğrultuda, boşta duran kullanılmayan ofis alanlarının uygun olanları, toplam konut alanının en fazla yüzde 50'si kadar konuta dönüştürülmek üzere belediye meclislerince karar alabilme yetkisi getirildi.

Yapılan değişikliklerle birlikte, "4 kat ve üzeri" konut binalarında uygulanan kapalı çıkma kuralı "7 kat ve üzeri" binaları kapsayacak şekilde güncellendi. Bu düzenlemeye göre, küçük parsellerde daha işlevsel bina projelerinin oluşturulabilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, bina güvenliğine yönelik tedbirler de alındı. Kapalı çıkma yapılan binalardaki tüm kolonların birbirine, her iki yönde kirişlerle bağlanması gerekliliği getirildi.

Kat yükseklikleriyle ilgili olarak da düzenlemeler gerçekleştirildi. 3 katı geçmeyen binalarda, geleneksel yapı tarzına uygun ve daha ferah mekanların oluşturulabilmesi için kat yüksekliklerinin 4 metreye kadar çıkarılması imkanı tanındı.

Sağlık çalışanlarından Yalı Çapkını dizisine tepki! Sağlık çalışanlarından Yalı Çapkını dizisine tepki!

Covid-19 salgını nedeniyle ofis kullanımının azalması ve konut talebinin artması göz önünde bulundurularak, boş ofislerin konutlara dönüşümüne yönelik de bir düzenleme yapıldı. Bu bağlamda, 1 Temmuz 2023 tarihinden önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı alınmış ve yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni verilmiş binalarda,

1 Temmuz 2024'e kadar konut kullanım oranının tamamının yüzde 30'u aşmaması koşuluyla kullanım amacının değiştirilmesine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu oran, belediye meclisi tarafından yüzde 50'ye kadar yükseltilebilecek.