Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamada, memurlara olan vurgu iki kez yapıldı. Konuşmanın önemli bölümleri şunlardı:

İlk olarak, "Deprem yaralarını sarmak için artırdığımız vergiler, memurlarımıza, asgari ücretlilerimize ve emeklilerimize yaptığımız ücret artışları gibi hususların enflasyon üzerindeki baskısı zamanla azalacak" dedi.

Ardından, "Ücretlilerin gelirleri arasındaki dengesizliği azaltacak ilave önlemleri aşama aşama alacağız" ifadesiyle konuşmasını sürdürdü.

Son olarak, "Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşların refahını en üst seviyeye çıkarmaktır" şeklindeki vurgusuyla konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşması, memurlara yönelik atıfta bulunarak yapıldı. Verilen seyyanen zamın enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, bu etkinin zamanla azalacağına vurgu yapıldı.

Ayrıca, ücretliler arasındaki dengesizliğin giderilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin altı çizildi ve işçi ve memur ücret farklarının sona erdirilmesi için adımlar atılacağına dikkat çekildi.

Ancak, dikkat çekici bir nokta olarak, 22 Ağustos tarihinde sona eren 7. dönem toplu sözleşme sürecine dair hiçbir değinimde bulunulmadı. Bu durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin liralık zamın memur temsilcilerince yeterli şekilde değerlendirilmediği ve bu nedenle 7. dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı şeklinde yorumlandı.