Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından işletilen birinci basamak ayaktan ve yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan sağlık hizmet sunucuları olan E2 ve E3 rol grubu entegre ilçe devlet hastaneleri Bakanlık Makamının onayı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

Devredilen hastanelerin İdari İşleyişine İlişkin Genel Esaslar başta olmak üzere Mali Hususlara İlişkin Esaslar, Döner Sermaye, Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri, Satın Alma ve Stok Yönetim İşlemleri gibi konularda yürütülecek işlemlere dair yazı yayımlandı.