Başkan Çeker'in açıklamasına göre, TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75'lik bir artış yaşandı. Yıllık bazdaki değişim ise yüzde 61,53 seviyesine yükseldi. Bu veriler, enflasyonun kontrol altına alınamadığını ve ekonomik sorunların derinleştiğini gösteriyor.

Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyon yüzde 49,86 artış gösterirken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 seviyesinde gerçekleşti.

Başkan Çeker, açıklamasında enflasyonun yükselmesinin ekonomik dengeleri bozduğuna ve vatandaşların alım gücünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca, sağlık sektöründe çalışanlar olarak enflasyonun getirdiği zorluklarla mücadele ettiklerini ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Enflasyonun yükselmesi, ekonomik istikrarsızlığın ve vatandaşların ekonomik sıkıntılarının artmasına neden oluyor. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın sağlanması için çözüm arayışının devam etmesi gerektiğini ifade etti. Bu zorlu dönemde, vatandaşların ekonomik refahlarının korunması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürdürülmesi için çaba harcanması gerekiyor.

ENFLASYON FARKI ŞİMDİDEN YÜZDE 18.04

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) açıklamış olduğu eylül ayı enflasyon birbirinden farklı olmasına rağmen kurumların açıklamış oldukları oranların ortaya çıkardığı rakamlara bakıldığında gerçekleşen enflasyon nedeniyle geride kalan her ay kamu çalışanlarının aleyhine işlemektedir. Temmuz-Aralık dönemi çerçevesinde memur maaşlarındaki erime hızla devam ederken önümüzde üç aylık süreç olmasına rağmen enflasyon farkı şimdiden yüzde 18.04 olmuştur.

SON DERECE YETERSİZ

Yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki üç aylık dönemle birlikte memur maaşlarındaki erimenin %30-35 aralığında olması beklenirken, zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar, kur artışları, akaryakıt ve diğer başlıklarla birlikte kamu görevlilerinin alım gücü daha da düşecektir. Memur ve emeklinin cebindeki para hızla değerini kaybetmeye devam ederken, enflasyonun seyrinin 2024 yılında da bu şekilde devam etmesi durumunda 7. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya konulan yüzde 15+10’luk maaş artış oranının son derece yetersiz olduğu açıktır.

Sendika Başkanı: Torba Yasada 3600 Ek Gösterge Ve Yardımcı Hizmetler Yer Almalı! Sendika Başkanı: Torba Yasada 3600 Ek Gösterge Ve Yardımcı Hizmetler Yer Almalı!

ENFLASYONUN ÜZERİNDE MAAŞ ZAMMI,

Piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen bu oranların yeniden revize edilerek memur ve emeklinin alım gücünün yükseltilmesi en öncelikli talebimizdir. Enflasyon farkı kadar zammın sıfır zam olduğunu bir kez daha ifade ediyor, uzun zamandan beri dile getirdiğimiz refah payı uygulamasının yeniden hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Memurlarımızın ekonomik sorunlarının çözümü, enflasyonun üzerinde bir maaş zammı, geçmiş dönem zararlarının telafisi ve alım güçlerini artıracak olan refah payı uygulamasından geçmektedir.

MEMUR ENFLASYONA ESİR OLMUŞTUR.

1 ile 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında memurlara 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam ve sosyal haklarının pazarlığının yapıldığı Toplu Sözleşme masasında Sarı Sendika kamu çalışanlarını yeterince temsil edememesinden kaynaklı olarak bu gün memur enflasyona esir olmuştur. Kamu çalışanları artık gerçeği kabul etmeli 7 dönemdir toplu sözleşme masasına yetkili sendika olarak oturan Sarı Sendika hiçbir kazanım elde edemediği için kamu çalışanları sarı sendika ile yollarını ayırmalıdır. Geleceklerine güvenle bakmak milli gelirden paylarına düşeni almak istiyorlar ise Türk Sağlık Sen’e ve Türkiye Kamu Sen’e üye olmalılar” diyerek sözlerini sonlandırdı.