7 Hastasına Cinsel Saldırıda Bulunan Doktora Rekor Hapis Cezası Talebi 7 Hastasına Cinsel Saldırıda Bulunan Doktora Rekor Hapis Cezası Talebi

Ekonomim'in haberine göre, hükümet, gayrimenkul ve arsaların gerçek değerleri üzerinden alım-satım işlemlerinin yapılmasını ve böylece vergi kaybının önlenmesini hedefleyen önemli bir çalışma başlattı.

Vergi Kaybının Önlenmesi İçin Yeni Adım

Torba yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Taslağın 100'ün üzerinde maddeden oluştuğu bildirildi.

Gelir Vergisi Düzenlemesi

Taslakta yer alan önemli düzenlemelerden biri de gelir vergisi ile ilgili. Daha önce gayrimenkul ya da arsa satın alındıktan 5 yıl sonra satıldığında gelir vergisi alınmıyordu. Ancak yeni düzenlemeye göre, hangi yıl olursa olsun tüm satım işlemlerinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu şekilde, şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilecek.

Bölgesel Rayiç Bedel Uygulaması

Çalışmanın en önemli maddelerinden biri ise bölgesel rayiç bedel uygulaması. Devlet, taşınmaz satışlarından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bu kapsamda, taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulacağı Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler, bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.

Yeni Vergi Sistemi

Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak. Böylece, alım-satım işlemlerinde belediyelerin rayiç bedelleri yerine, devletin belirlediği rayiç bedeller baz alınacak. Bu değişiklikle birlikte, milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödenen vergileri de ciddi oranda artırılacak.

Yeni vergi düzenlemesi ile hükümet, hem devletin gelirlerini artırmayı hem de gayrimenkul sektöründeki vergi kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. Kanun taslağının yasalaşması durumunda, gayrimenkul sahipleri ve alıcıları için önemli değişiklikler ve yükümlülükler gelecek.