Milyonlarca vatandaşın merak ettiği kıdem tazminatı ve emeklilik konuları artık netlik kazandı. "Kıdem tazminatı" hakkındaki belirsizlikler sona erdi.

Akşam gazetesinin haberi, "4600 Günle Kıdem Tazminatı" başlığını taşıyordu ve yazıda, sigortalı olunan tarihe bağlı olarak emeklilik koşullarının nasıl değiştiği anlatılıyordu. İşte bu konuda detaylar:

Kamuoyunda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim günü olarak bilinen hakkın, aslında emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulların tamamlanması gerektiği ifade ediliyor. Yani kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe ve o dönemin emeklilik koşullarına göre, bu hakkın kullanım koşulları farklılık gösteriyor.

Eski sistemde, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulu, özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesi dönemde sigortalı olanlar için geçerliydi. Ancak, 1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için durum farklılaşıyor. Bu gruptaki bireyler için, sadece 4600 gün prim ödeme koşuluyla kıdem tazminatı alma hakkı elde edebilir hale geliyor. Bu durumda, 25 yıl sigortalılık süresi gereksinimi bulunmuyor.

Kıdem tazminatı ve emeklilik koşulları konusundaki bu güncellemeler, vatandaşların netlik kazanması açısından önem taşıyor. Özellikle ilk kez 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olan bireyler için kıdem tazminatı alımı daha erken bir aşamada mümkün hale geliyor.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ 15 YIL, 3600 GÜN: Emeklilik konusunda iki alternatif var. Birincisi normal, ikincisi yaştan emeklilik. İlk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmuş kişiler için emeklilik koşulları 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 ila 5975 prim günü arasında değişiyor. Bu şartlar normal emeklilik için geçerli. Diğer yandan yaştan emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile kademeli şekilde artan yaş şartı söz konusu.

Dolayısıyla ilk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmuş bir kişi 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını sağladığında, emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış oluyor ve istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

1999–2008 ARASI 25 YIL, 4500 GÜN: İlk kez 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş kişiler için normal emeklilik koşulları kadınsa 58, erkekse 60 yaş ve 7000 prim günü. Diğer yandan yaştan emeklilik şartları ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü. Dolayısıyla ilk kez 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş bir kişinin, yaş dışındaki diğer şartların tamamlanması nedeniyle istifa ederek kıdem tazminatı alabilmesi için ya 7000 prim gününü ya da 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü tamamlaması gerekiyor.

En erken tarih olan 9 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişinin bile henüz 25 yıl sigortalılık süresini doldurması mümkün olmadığı için bu gruptaki kişiler, şu an yalnızca 7000 prim gününü yani 19 yıl, 5 ay, 10 gün çalışmış olmak koşuluyla bu hakkı kullanabiliyor. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra kesintisiz çalışması olan kişilerin 7000 günü doldurmaları mümkün olduğu için bu koşulu sağlayarak kıdem tazminatı talep edebiliyorlar.