Yapılan kesintilerin 3 bin 800 TL ile 5 bin 900 TL arasında değiştiği belirtilirken, yanlış artış oranı nedeniyle ortaya çıkan maaş farklarının gerekçe olarak gösterildiği öğrenildi.

Yanlış artış oranı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yanlış fazla ödeme yapıldığını belirterek emekli hekimlerin maaşlarından kesinti yaptı. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun, maaşından 4977 TL kesinti yapıldığını belirterek, "Sehven bir hesaplama yapıldığını söyleyerek emekli hekimlerden kesinti yaptılar. Bu durum kabul edilemez" dedi.

Emekli Hekimlerin Talepleri

Dr. Coşkun, Türkiye'de emekli ödemelerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranının Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altında olduğunu ve emekli hekimlerin çoğunun yoksulluk sınırının altında maaş aldığını vurguladı. "Devlette 30 yıl çalışmış ve SSK’dan emekli olan bir hekim şu anda 17 bin 575 TL emekli maaşı alıyor. Ancak bu maaşlar yoksulluk sınırının altında" diyerek emekli hekimlerin zor durumda olduğunu belirtti. Ayrıca, emekli hekimlerin maaşlarının eşitlenmesi ve yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tabip Odalarının Tepkisi

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, SGK’nin emekli hekimlerin maaşlarından yapılan kesintilere tepki gösterdi. "Hekimlerin maaşları farklı ödeme kalemleri üzerinden hesaplanmakta, bu tür karışıklıkların ve mağduriyetlerin önüne geçmek için tek, adil bir ücret politikası oluşturulmalıdır" dedi. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin 2020 yılında benzer bir durumda mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini hatırlatarak, SGK'nin yanlış hesaplamalar sonucunda yapılan kesintilerin haksız olduğunu belirtti.

Emekli Hekimlerin Durumu

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastaneden emekli olan ve ismini vermek istemeyen bir hekim, maaşından geçen ay 5 bin TL kesinti yapıldığını belirtti. "Hekimler ile diş hekimlerin maaşlarından yapılan kesintiler kabul edilemez. Pandemide bir maske bile verilmeden, ölümle çalışan hekimler şimdi yoksulluk sınırında maaşlarla yaşamaya çalışıyor" dedi.

Doktoru Darp Eden Volkan Kuşçu'ya İyi Hal İndirimiyle 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası Doktoru Darp Eden Volkan Kuşçu'ya İyi Hal İndirimiyle 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

Emekli hekimlerin maaş kesintileri ve yaşadıkları ekonomik zorluklar, sağlık sektöründe çalışanların haklarının korunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Emekli hekimler, adil ve insanca yaşam koşulları sağlayacak bir ücret politikası için yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.