Merkezi yönetim bütçe kanunu ve bağlı Cetvellerin de değişiklik yapılmasına dair ek bütçe kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Getirilen ek bütçe teklifinde harcırah bedellerinin %62 oranında zam yapılması öngörüyor. Peki ek bütçe de memur konaklama bedeli ile ilgili bir artış yer alıyor mu?

Ek bütçe teklifine eklenen H cetvelinin dipnot kısmında;" * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin;
- (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında 17/12/2022 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin 2/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %I80 artırımlı miktarı,
- (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ise 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin: görevlendirmenin ilk 10 günü için 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %I80 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %95'i, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %75 'i, esas alınır.
" hükmü yer almaktadır.

Meclis başkanlığına sunulan ek bütçe kanun teklifini incelendiğinde memurların konaklama bedeli ödemelerinde herhangi bir artış olmadığı anlaşıldı. Memur gündelik miktarların da artış yapılması kanun teklifinde yer almış, ancak konaklama bedellerinde 7394 sayılı yasanın geçici ikinci maddesi ile belirlenen tutarlara herhangi bir zam ilave edilmemiştir.