Bir Ailenin Temel İhtiyaçları için Gereken Tutarlar

Büro Emekçileri Sendikası'nın yaptığı açlık-yoksulluk araştırmasına göre, dört kişilik bir memur ailesi için sağlıklı beslenme maliyeti Eylül 2023 itibarıyla aylık 16,338 TL olarak belirlendi. Ayrıca, bekar ve çocuğu olmayan bir memurun yaşam maliyeti hesaplandığında ise bu rakam 22,124 TL'ye ulaştı. Bu hesaplamalar gıda, konut (kira, elektrik, su, yakıt), giyim, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapıldı. Toplamda ise ailenin yoksulluk sınırı 49,215 TL olarak belirlendi.

Büro Emekçileri Sendikası'nın açıkladığı bu veriler, memur ailelerinin ve bekar çalışanların ekonomik durumlarına dair önemli bir bakış sunuyor. Açlık ve yoksulluk sınırlarının bu seviyede olması, ekonomik denge konusundaki tartışmaları gündeme getiriyor ve sosyal politika alanında yeni çözümlerin arayışını vurguluyor.

Bu sonuçlara göre; kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 20 bin 580 lira ücret ile 22 bin 124 lira olan yaşam maliyetinin altında ücret alarak hayatını idame ettirmeye çalıştığı gerçeği ile; 4 kişilik bir ailenin 4’ü de asgari ücretle çalıyor olsa bile alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kaldığı gerçeğini tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

KHK’daki Eklenen Maddeye Göre Seyyanen Zam Artacak Mı? KHK’daki Eklenen Maddeye Göre Seyyanen Zam Artacak Mı?

Orta Vadeli Program’da 2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 33,0, 2025 yılı için yüzde 15,2 olarak açıklandığını anımsatan BES/AR, hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile 2024 yılı için yüzde 25, 2025 yılı için toplam yüzde 11 maaş artışında anlaşma sağlandığına dikkat çekerek zamların iktidarın kendi enflasyon beklentilerinin bile altında kaldığına vurgu yaptı.

Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret taleplerini ısrarla tekrarladıklarının altını çizdi.

KARAR