Türk Hemşireler Derneği'nin yaptığı çalışma, özellikle tecrübeli hemşireler arasında yurtdışına gitmek isteyenlerin sayısının hızla arttığını gösteriyor. Ankette, hemşirelere "Yurtdışına gitmeyi düşünüyor musunuz?" ve "Neden göç etmek istiyorsunuz?" gibi sorular yöneltilmiş, ve katılımcıların yüzde 70'ten fazlası "Fırsat bulursam başka ülkelere gitmeyi düşünüyorum" yanıtını vermiş.

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, yakın zamanda 8 binin üzerinde hemşire ile gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi ve "Yakın bir gelecekte yeni verilerin de ortaya çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

Ayrıca, bir başka çalışma da Türk hemşirelerin giderek değersiz hissettiğini ve barınma sorunlarının arttığını gösterdi. Doktor göçü sonrası hemşirelerin benzer bir eğilim içinde olması, Türkiye'nin sağlık sektöründeki ciddi sorunlarını yansıtan bir durum olarak dikkat çekiyor.

Bine yakın hemşire ile sorunları üzerine bir çalışma yaptıklarını anımsatan Özbaş “Hemşirelerin çoğu çalışma koşullarının olumsuzluğundan ve değersizlik hissini yoğun yaşadıklarından bahsetti" diye konuştu. Hemşirelerin refah düzeyi yüksek, güvenli çalışma ortamı olan ülkeleri daha çok tercih ettiğini kaydeden Özbaş, özetle şunları söyledi:

 “ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkeler tercih edilen ülke sıralamasında üstlerde geliyor. İkinci sırada güvenli çalışma ortamı geliyor. Üçüncü olarak ise hemşirelik mesleğinin saygınlığı geliyor. Anketi cevaplayan hemşirelerin yüzde 90'ına yakını 'çalışma koşulları iyileştirilseydi burada kalmak isterdim' diyor. Yurtdışına gitmek isteyenlerin büyük çoğunluğu da tecrübeli hemşireler. Meslektaşlarımızın sorunları çözülemedi ve giderek de ağırlaşıyor.”

Maaşlar, kirayı bile karşılamıyor

Hemşirelerin barınma sorunu ile de karşı karşıya olduğunu  anlatan Özbaş, "Ankara'da orta düzeyde bir mahallede 100 metrekare civarında ortalama bir ev 15 bin liraya kiralanıyor. Antalya'da son bir yılda üç meslektaşlarımız nöbetten çıkınca, ev sahibi tarafından kapının önüne konulduğunu öğrendi. Yeni mezunlar artık büyükşehirlerde çalışmak istemiyor. Maaşlar, bazı şehirlerde kirayı bile karşılamıyor" dedi.

16 metrekare tam 4.475 lira

Bakan Koca: Hekim Haklarının Mücadele Yeri Sendikalar Değil, Tabip Odalarında Olmalıdır! Bakan Koca: Hekim Haklarının Mücadele Yeri Sendikalar Değil, Tabip Odalarında Olmalıdır!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Sabiha Akdeniz ise hemşirelerin ciddi barınma ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hacettepe Üniversitesi içinde yer alan hemşirelik lojmanlarının öğrenci misafirhanesine dönüştürüldüğünü; 16,5 metrekare bir odanın aylık ücretinin 4 bin 475 TL olduğuna dikkat çeken Akdeniz, şöyle devam etti:

"24 saat hizmet sunan sağlık çalışanlarına, kurumlar lojman tahsis etmek zorundaydı. Yönetmelik değiştirildi, zorunluluk ortadan kaldırıldı. Üniversite lojmanları, yüksek fiyatlarla öğrencilere tahsis edilmeye başlandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsü içinde olan, öğrenci misafirhanesine dönüştürülen lojmanda, şu an 4 hemşire kalıyor. Fazla mesailer ve verilen ücret hemşirenin yemek ve yol ücretini dahi karşılamıyor. Büyük şehirlerde kiralar o kadar artık fazla tercih edilmiyor. 3. basamak tedavi hizmetleri sunan üniversite hastanelerini de hemşireler tercih etmemeye başladı."