Dr. Ekrem Karakaya'nın Anısına

İzmir Sağlık Platformu, 6 Temmuz 2022'de Konya Şehir Hastanesi’nde silahlı bir saldırgan tarafından öldürülen Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak üzere toplandı. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu.

Bakan Memişoğlu'na Eleştiri: 'Önce Personelini Koruyun' Bakan Memişoğlu'na Eleştiri: 'Önce Personelini Koruyun'

Sağlıkta Şiddetin Kaynağı

Yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının en büyük sorununun sağlıkta şiddet olduğu vurgulandı. Dr. Yüksel, “Ülkemizde sağlık sistemindeki tıkanıklıkların, eksikliklerin ve yetersizliklerin sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Yıllardır uygulanan sağlıksız sağlık politikaları, sağlık hizmetlerini kamu hizmeti olmaktan çıkaran yaklaşımlar, hastayı müşteri olarak gören kar odaklı zihniyet ve kışkırtılmış sağlık hizmeti taleplerini körükleyen yönetim anlayışı bu şiddetin başlıca nedenleridir” dedi.

Sağlık Bakanı'na Çağrı

“Artık yeter, boş sözlere, oyalamalara karnımız tok. Beklemeye tahammülümüz yok” ifadeleriyle sağlıkta şiddetin idareciler tarafından münferit bir olay gibi yansıtılmasına dikkat çeken Yüksel, Sağlık Bakanı'na seslenerek, “Unutmayın, siz de bir hekimsiniz. Meslektaşlarınızın ve sağlık çalışanlarının sorunlarını gözardı etmeyin, taleplerini duymazdan gelmeyin.

Bir gün terk etmek zorunda kalacağınız o koltuğa değil, Hipokrat yemininize sadık kalın. Şiddete çanak tutan uygulamalara son verin, etkili önlemlerle bizlere güvenli çalışma ortamları sağlayın, harekete geçin. Bizler, hekimler ve tüm sağlık çalışanları, mesleğimizi söylemeye çekinir hale geldik” dedi.