İhale Sürecinde Usulsüzlük İddiaları

Melek Kargınoğlu, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü İhale Başkanlığı'na verdiği dilekçede, 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Büfe, Kantin Çay Ocağı işletmesi kiralama ihalesine katıldığını belirtti. Kargınoğlu, teklifinin faaliyet belgesi eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığını, ancak ihale ilanlarında gerçek kişi isteklilerden faaliyet belgesi talep edilmediğini vurguladı.

 Usul Farklılıkları ve Mağduriyet

Dilekçede, ihale ilanında belirtilen usul ile şartname ve ihale esnasında uygulanan usuller arasında farklılıklar olduğu, bu durumun ihale sürecinde belirsizlik ve mağduriyet yarattığı belirtildi. Kargınoğlu, ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17. ve 45. maddeleri uyarınca yapılması gerektiğini, ancak kapalı teklif usulü ile açık teklif usulü arasında çelişkiler yaşandığını ifade etti.

Çalışan Anne Adayları için Yeni Düzenlemeler Yolda: Doğum İzni 1 Yıla Çıkabilir! Maddi Destekler Artacak Çalışan Anne Adayları için Yeni Düzenlemeler Yolda: Doğum İzni 1 Yıla Çıkabilir! Maddi Destekler Artacak

Yeniden Değerlendirme Talebi

Melek Kargınoğlu, gerçek kişilerden istenmeyen belgelerin talep edilmesinin kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğunu, bu sebeple ihalenin iptal edilerek yeniden değerlendirilmesini talep etti. Dilekçesinde hukuki haklarının saklı olduğunu belirten Kargınoğlu, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu iddiaları nasıl değerlendireceği ve atılacak adımlar merakla bekleniyor.