Şimşek, Anayasa'nın 2, 10, 11 ve 73'üncü maddelerine aykırı olduğunu belirterek Ankara 1. Vergi Mahkemesi'ne dava açtı. Ayrıca, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne acil başvuru yapılmasını talep etti ve dava masraflarının vergiyi talep eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahsil edilmesini istedi.

Tacettin Şimşek, mahkemeye Anayasa Mahkemesi'nin benzer bir ek MTV düzenlemesini Anayasa'ya aykırılık nedeniyle iptal ettiği kararını sundu. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin 6 Eylül'de ek MTV konusunda karar vereceği yönünde duyumlar aldığını belirtti.

İktidarın yaklaşık 40 milyar lira ek vergi toplama amacıyla çıkardığı ek MTV düzenlemesine yönelik itiraz ve dava açma süresi 7 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi halinde ek MTV ödemelerinin ancak 7 Eylül'e kadar dava açılması halinde iade edilebileceği, dava açmayanlara iade yapılmayacağı gündeme gelmişti.

CHP de ek MTV'nin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

DAVA AÇANA İADE HAKKI

Anayasa Mahkemesi'nin 7 Eylül'e kadar iptal yönünde karar verip yürütmeyi durdurması halinde ek MTV tümden yürürlükten kalkacak ve ödeme yapanlar paralarını geri alabilecekler. Ancak sadece dava açanlar yönünden iade hakkı doğacak. Olası bir iptal kararının ardından iktidarın yeni bir kanun çıkarıp herkese iade imkanı vermesi halinde ise iade herkesi kapsayacak.

‘Adaletli vergi' ilkesine aykırı

Gıda enflasyonu 5 ayın zirvesine çıktı! İşte rakamlar! Gıda enflasyonu 5 ayın zirvesine çıktı! İşte rakamlar!

Emekli Hakim Şimşek'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, ek MTV'nin iptali istemiyle açtıkları davaya ilişkin bilgi verirken, “Ek MTV'nin Anayasa'nın 2. maddesinde güvence atına alınan sosyal devlet ilkesine, 10. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkesine, kanunların Anayasa'ya aykırı olamayacağını düzenleyen 11'inci maddesine ve 73. maddesinde güvence altına alınan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımına, herkesin mali gücü oranında vergilendirilmesi ilkesine açıkça aykırı olması nedeniyle dava açtık ve mahkemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmasını talep ettik” dedi.