Seçim öncesinde iktidar tarafından vaat edilen, birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verme sözü şimdi "bazı" memurlara yönelik olarak değişti. Memur-Sen yetkili sendikası da iktidarın bu yaklaşımını kabul etti. İmzalanan toplantı tutanağı ekinde yer alan uzlaşılan maddeler arasında 3600 ek gösterge farklı bir biçimde ele alındı.

"Ek Gösterge Çalışması" başlıklı madde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 1. derecedeki bazı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge rakamından faydalandırılması hususunda yetkili konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılacaktır" ifadesini içeriyor. Buna göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi tüm birinci derece memurları kapsamayacak. Sadece belirli bir gruptaki memurlar bu kapsamda yer alacak ve hangi memurların bu durumdan yararlanacağı, çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

3600 ek gösterge konusundaki bu gelişmeler, memurların beklentilerini ve umutlarını belirgin bir şekilde etkiliyor. Konunun detaylarındaki değişiklikler, kamu çalışanları ve toplum genelinde merak ve ilgi uyandırıyor. Yakın gelecekte yapılacak açıklamalar, bu konudaki son durumu aydınlatarak tüm kamu çalışanları için nasıl bir yol haritasının izleneceğini gösterecektir.

Sağlık Müdürlüğü Personel Başkanı İstifa Etti! Sağlık Müdürlüğü Personel Başkanı İstifa Etti!

Ayrıca seçim öncesindeki “kesin yapılacak” tavrından da “çalışma yapılacak” noktasına gelindi. Buna karşın Memur-Sen maddenin bu haline onay verdi. Yetkili konfederasyon olduğu için de çalışmaya “katkı” verecek. Bunun dışında toplantı tutanağında üzerinde uzlaşmaya varılan 50 madde içinde cuma namazı izni, hac izni, helal gıda kullanımına ilişkin maddeler de yer alıyor.

Cumhuriyet