Kamu idarelerinin atayabileceği kadroların sayısı ve dağılımı, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir. Bu karar, memur atamaları ve kadro dağılımlarıyla ilgili önemli bir kılavuz niteliğindedir.

Buna göre, yılda genellikle iki defa yapılan atama izinlerinin dağıtımının ilki Şubat ayında ikincisi ise Ağustos-Eylül aylarında yapılmaktadır.

Bu çerçevede, 2023 yılı için ikinci grup atama izinlerinin dağıtımı, 15 Eylül 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu idarelerine yapılmıştır.

Personel Sağlık Atama (2) Personel Sağlık Atama (2)

Önceki yıllarda olduğu gibi kurum bazlı yayımlanan atama izinleri, artık sadece kamu e-uygulama üzerinden kurumların erişimine açılmaktadır. Dolayısıyla, hangi kamu idaresine ne kadar izin verildiğini sadece ilgili kurum yetkilileri görebilmektedir.

Son olarak, dağıtılan izinlerle birlikte 2023 yılının ikinci KPSS yerleştirmeleri için kurumların kadro ihtiyaçlarını bildirmelerine ilişkin süreçte başlamıştır.