"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (Kararname Numarası: 160) Resmî Gazete’de yayımlandı. 

Bu kararname ile sağlık alanında önemli bir yenilik getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Detayları:

Kararname Numarası: 160

Madde 1: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine, 672. maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklendi. Bu madde, "Türkiye Sağlık Vadisi" adıyla belirlenen alanın oluşturulması ve yönetilmesi için TÜSEB tarafından bir şirket kurulmasını öngörüyor.

Madde 672/A: Türkiye Sağlık Vadisi

(1) Sağlık alanında eğitim, araştırma, geliştirme, biyoteknoloji ve bilişim kapasitesinin artırılması amacıyla; ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında Ar-Ge, klinik araştırmalar ve üretim hazırlık aşamalarını içeren entegre bir sağlık sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Prototip üretim alanları, büyük veri araştırma merkezleri ve mükemmeliyet merkezlerinde girişimciler, araştırmacılar ve akademisyenlere hizmet sunulacak. Bu faaliyetlerin yürütülmesi ve yönetilmesi amacıyla TÜSEB tarafından bir şirket kurulacak.

Madde 2: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3: Kararname hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN  

CUMHURBAŞKANI

Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Tetkik Sonuçları İçin Artık Randevu Şart Değil Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme: Tetkik Sonuçları İçin Artık Randevu Şart Değil

Sağlık Vadisi'nin kuruluşu, Türkiye'nin sağlık alanındaki Ar-Ge, klinik araştırmalar ve üretim süreçlerini entegre ederek, sağlık teknolojileri alanında önemli bir atılım yapmasını hedefliyor. 

Bu yeni yapı, sektördeki girişimciler, araştırmacılar ve akademisyenler için büyük fırsatlar sunacak.