Kamuda Görevli Şeflerin 3600 Ek Gösterge Talepleri! Kamuda Görevli Şeflerin 3600 Ek Gösterge Talepleri!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş, Yönetim Hizmetleri Grubu'nda yer alan kamu şeflerine yönelik 3600 ek gösterge talebi için Meclis'i göreve çağırdı. Bektaş, yaptığı açıklamada, şeflerin bu hakka kavuşmalarının, adalet ve eşitlik ilkesi doğrultusunda önemli olduğunu vurguladı.

KAMUDAKİ ŞEFLER 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANAMADI

BARIŞ BEKTAŞ (Konya) – Yıllarca kamu kurum ve kuruluşlarında belirli sınıflarda görev yapan bazı ünvanlara yönelik düzenlemeler yapılmış ise de genel idare hizmetleri sınıflarında ve yönetim hizmetleri grubunda olan kamu şefleri bu düzenlemelerden yararlanamamıştır. Sayıları 30 bini bulan kamu şefleri için adaletin tecelli edeceği bir düzenlemeyi hayata geçirmek Meclisimizin görevidir.

ŞEFLERE 3600 EK GÖSTERGE ÇAĞRISI

Devlet Memurları Kanunu'nda yönetim hizmetleri grubunda tüm kamu yöneticilerine tanınan 3600 ek gösterge sadece kamu şeflerine tanınmamıştır. Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle çelişen bu durumu düzeltmek ve ayrıca kamu şeflerinin bağlı çalıştığı bakanlıklara göre değişen özel tazminat oranında "eşit işe eşit ücret" ilkesi doğrultusunda eşitlemek Meclisimizin görevidir.

Editör: Serap