Kamu idaresinde etik ilkelerin dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu yararını gözetme gibi temel ilke ve değerleri kapsadığını söyleyen Yılmaz, devlet ile vatandaş arasında güvenin tesis edilmesinin bu ilke ve değerler doğrultusunda hareket eden bir kamu yönetimi sistemiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Kamu İdaresinde Etik İlkelerin Önemi

Yılmaz, kamu personelinin etik davranışının demokrasinin gelişmesine katkı sağladığını ve yönetimin meşruiyetini pekiştirdiğini ifade etti. Türk devlet geleneğinin adalet, doğruluk, sosyal sorumluluk ve tevazu üzerine inşa edildiğini dile getirerek,

"Etik ilkeler, kamu çalışanlarının demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumasını sağlar, bu demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesine ve toplumun genel refahına katkıda bulunur"

dedi.

Yılmaz, kamu sektöründe etik kültürün gelişmesi için pek çok adım attıklarını belirterek, hesap verebilirliğin reform gündemlerinin önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Etik Eğitiminin Yaygınlaştırılması

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun saydamlık ve idareyi vatandaşa yakınlaştırmak açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, daha şeffaf ve hesap verebilir bir kamu mali yönetimi için 5018 ve 6085 sayılı kanunlarla idari işlemler denetiminin tesis edildiğini belirtti.

e-Devlet çalışmalarıyla kamu hizmetlerinin daha erişilebilir, eşit ve kolay hale getirildiğini kaydeden Yılmaz, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kurulmasının etik kültürün yaygınlaştırılması yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Yılmaz, İçişleri Bakanlığının 600 bini aşkın personeliyle en büyük kamu kurumlarından biri olduğunu, personelin etik değerlere bağlılığının devlet ile vatandaşlar arasında güven temelli ilişkiyi pekiştireceğini söyledi. İşbirliği protokolü ile personele kapsamlı etik eğitim verileceğini ve sertifikalı etik eğitici personel yetiştirileceğini belirtti.

Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi: Kabinede 12 Bakan Değişebilir? Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi: Kabinede 12 Bakan Değişebilir?

Şeffaf ve Hesap Verebilir Devlet Yapısı

Yılmaz, İçişleri Bakanlığı içinde sürekli eğitim veren bir etik eğitim birimi kurulacağını belirterek, sertifikalandırılmış etik eğitici altyapısı ile etik eğitimin kamuda sürekli hale geleceğini söyledi. "Kamu hizmetlerinde güven ve liyakat, adalet ve eşitlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için etik davranış kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz" diyen Yılmaz, daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Son olarak, Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı insan kaynağını etik ilkeler doğrultusunda şekillendirme ve geliştirme yönünde attığı adım için tebrik etti ve Kamu Görevlileri Etik Kuruluna katkılarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, işbirliği protokolünü imzaladı.