Yaklaşık 2,5 saat süren bu önemli toplantıda, çalışma hayatına ilişkin birçok konu ele alındı ve çeşitli kararlar alındı. 

Toplantıya, Bakanlık, bağlı ve ilgili kurumlar ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Üçlü Danışma Kurulu'nun çalışma hayatı gündemiyle en son 2018 yılında toplandığını hatırlatarak, sosyal diyalogun gereği olarak bu tür mekanizmaların düzenli olarak işletilmesi niyetinde olduklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan, toplantının çalışma hayatına dair sorunları ve çözüm önerilerini ele almak amacıyla düzenlendiğini belirterek, gelen talepler doğrultusunda gerektiğinde alt çalışma grupları oluşturabileceklerini vurguladı.

Asgari ücretin, hem çalışanları hem de işverenleri koruyacak tedbirler alınarak artırıldığını belirten Bakan Işıkhan, ilerleyen zamanlarda enflasyonun kontrol altına alınarak Türkiye'nin yatırım ve istihdam alanlarında daha iyi bir konuma taşınması hedefini paylaştı.

Aile Hekimliği Çalışanlarının Ücretli İzin Hakkı İçin 2. Kez Anayasa Mahkemesine Başvuru Yapıldı. Aile Hekimliği Çalışanlarının Ücretli İzin Hakkı İçin 2. Kez Anayasa Mahkemesine Başvuru Yapıldı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'de çalışma hayatının tüm yönleriyle kucaklandığını ve ekonomik kalkınma ile sosyal gelişme alanlarında tüm kurumlar ve paydaşlarla birlikte hareket edildiğini söyledi.

Ülkenin ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlara ulaşabilen, istihdamı artırabilen doğru üretim alanlarının desteklenmesiyle dünya ticaretinin merkezlerinden biri haline geleceğine inandığını ifade eden Işıkhan, teknolojik gelişmelerin emek piyasaları için önemli olduğunu ancak insanın, emeğin ve işin merkezinde olduğunu vurguladı.

Işıkhan, dijital süreçlerin de insanlar tarafından yönetileceğini, insan faktörünün önemini yitirmediğini belirterek, çalışma hayatının geçmiş yıllara göre büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşadığını ve bu değişime ayak uydurmanın önemini vurguladı.

Bazı mesleklerin yerini dijital sistemlere bırakacağına ve bazı mesleklerin gelecekte işgücü piyasasından silineceğine değinen Bakan Işıkhan, "Ancak bu, işin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmez bilakis değişip dönüşeceği anlamına gelir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda 2030 itibariyle işlerin büyük bir kısmının yeni çalışma alanlarına dönüşeceği ve bu mesleklerin içerik ve beceri bakımından önemli değişimler geçireceği tahmin edilmektedir.

Ayrıca bu yeni dijital çağ, yeni iş fırsatları, yeni istihdam ve işgücü alanlarının da oluşmasına vesile olacaktır. Bu doğrultuda başta istihdam politikaları olmak üzere, Ulusal Politikalarımızı bu değişim ve dönüşüme uygun bir biçimde çok hızlı bir şekilde geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.