Başta acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve diyaliz üniteleri hariç olmak üzere acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde ülkenin her tarafında büyük ve etkili bir katılım ile iş bırakma eylemi gerçekleştiren Hürriyet Sağlık-Sen bir iş bırakma eylemini daha başarıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyor.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel başkanı Erdoğan ÇAKMAK, iş bırakma eylemine tam bir uyum içerisinde ve hiçbir yerden talimat almadan katılan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür sağlık çalışanlarına YÜREĞİ YETENLER yakıştırması yaparak bu işin yürek işi olduğunu ifade etti.

Erdoğan ÇAKMAK yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yere verdi:

“ Sağlık çalışanları insanüstü bir çaba ile insanlığa hizmet ederken insan onuruna yaraşmayan çalışma koşulları ve ekonomik dar boğazın içerisinde yaşamlarını idame ettirmeye ve mesleğine bağlılığı ile işini yapmaya devam etmektedir.

Maalesef hükümetimizin yetkili organları her zaman olduğu gibi sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözümüne gerekli ilgiyi göstermemektedir. İktidara yakınlığıyla bilinen malum sarı sendikaların dışında şimdi de artık onlara yakınlığından şüphe duyulmayan üçüncü bir sendika dışında tüm sağlık iş kolu sendikaları aynı anda ortak iş bırakma eylemi gerçekleştirirken bu malum sözde hak mücadelesi vermek için kurulan sendikaların birlikte hareket edip bırakın eyleme katılmayı eylem kararı bile alamamasını tüm kamuoyunun takdirlerine "bırakıyoruz.

Bir eylem kararı dahi almaktan aciz olan sözde yetkili sendika ve yandaşlarının bugünlerde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların haklarını ne denli savunacakları da bir muammadır.

Hürriyet Sağlık-sen ve bağlı bulunduğu Hür-Sen konfederasyonu olarak artık yetki mücadelesi vermek ve memurların aradığı, özlediği ve beklediği sendikacılığı getirmek için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz ve memurlarımızın kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. 

İş bırakma eylemimizin temel nedenleri olan taleplerimizin karşılanmaması halinde yasal çerçevede her türlü eylemlerimize devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Eyleme katılarak alanlarda hür mücadelesini büyük bir cesaret örneği göstererek yerine getiren tüm Yüreği Yetenlerimize teşekkür ediyorum."

Hürriyet Sağlık-Sen iş bırakma eylemine katılan sağlık çalışanlarından gelen görüntüler;