Sağlık Müdürlüğü, yapılan sınıf değişikliğiyle birlikte oluşturulan idari pozisyonlara uygun niteliklere sahip kişileri atama kararı aldı.

Bu atamalar, hastanenin yönetim yapısının güçlendirilmesi ve daha etkin bir şekilde hizmet sunabilmesi amacıyla gerçekleştirildi

Ordu Korgan Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, Başhekim Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü pozisyonlarına atamalar gerçekleştirildi.

Yapılan atamalarla birlikte, hastanenin yönetim kadrosu güçlendirilmiş ve daha etkin bir sağlık hizmeti sunma hedefleniyor.

Başhekim Yardımcılığı görevine Dr. Özgür Baltürk atanırken, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne ise Hemşire İnci Büyükyılmaz getirilmiştir.