Bu kapsamda, memurların servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda aylık toplu taşıma kartı verilmesi kararı alındı.

Alınan bu karar, merkez teşkilatında görev yapan kamu personeli için geçerli olacak ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. 

Yedinci Dönem Toplu Sözleşmesi'nin hükümlerine göre, Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sunuluyordu. 

Ancak 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde yapılan düzenleme ile servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda, bu personel için aylık toplu taşıma kartı verilmesine karar verildi. Aynı zamanda, birden fazla toplu taşıma aracını kullanarak aktarma yapmak zorunda kalan personele de birer aktarma hakkı tanınacak. 

Bu değişiklik, merkez teşkilatında görev yapan memurları içerecek şekilde tasarlandığı için, taşra birimlerinde çalışan personelin bu uygulamadan yararlanma şansı bulunmayacak