2020 Toplu Sözleşme Görüşmeleri sırasında, üye sayısı yüzde 2 barajının üstünde olan sendikalar için 3 ayda bir ödeme yapılıyordu. Bu ödeme Temmuz ayında 1.080 TL olarak gerçekleşmişti.

Ancak yeni mutabakatla birlikte, bu ödemenin 3 aya bölünerek her ay düzenli olarak yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan bu düzenlemeye göre, yüzde 2 barajının altında olan sendika üyelerine aylık 125.55 TL, yüzde 2 barajının üstünde olan sendika üyelerine ise aylık 361.27 TL ödeme yapılacak. 

Yeni anlaşmaya göre Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 3 ayda bir ödenen sendika ücreti artık aylık ödenecek.

Toplu Sözleşmede imza altına alınan yeni karara göre:

''(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan "ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge” ibaresi “aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 250 gösterge” şeklinde,

b) İkinci fıkrasında yer alan “ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık” ibaresi “aylık” şeklinde uygulanır.

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde öngörülen toplu sözleşme ikramiyesi 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir.''

Bu düzenlemeye göre, yüzde 2 barajının altında olan sendikalara aylık 125.55 TL, %2 barajının üstünde olan sendikalara da aylık olarak 361.27 TL ödeme yapılacak.