Bu raporlar arasında istirahat, iş göremezlik, tedavi için kullanılan ilaç, tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımına dair olanlar ile sürücü ve sürücü adayları için sağlık raporu bulunacak.

Bakanlık, özellikle keyfi durumlar için para karşılığı sağlık raporu alımını önlemek amacıyla sıkı kurallar getirdi. Artık özel hastaneler, Bakanlık tarafından izin verilen haller dışında rapor düzenleyemeyecek.

Devlet Hastanesinde Taşkınlık Çıkaran Kişinin Avukat Olduğu Öğrenildi! Devlet Hastanesinde Taşkınlık Çıkaran Kişinin Avukat Olduğu Öğrenildi!

Özel hastanelerin sağlık raporu düzenleyebilmesi için hastane yatırımcılarının en az üçte birinin sağlık mensubu olması şartı getirildi. Ayrıca, sağlık raporu düzenleme izni alabilmek için hastanenin iç hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları gibi uzmanlık dallarında kayıtlı olması gerekecek. Bu branşlardaki kurul üyesi hekimin ise hastanede tam gün esasına göre çalışması zorunlu hale getirildi.

Editör: Serap