SÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı Bilim Dalında çocuğunu muayene için götüren bir vatandaş görevli hekimi tehdit etti.

Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Krizi: 33 Hasta Etkilendi, 14'ü Entübe Edildi Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Krizi: 33 Hasta Etkilendi, 14'ü Entübe Edildi

Hekimin izin almasına öfkelendi

Çocuk Sağlığı Anabilim Dalında Görev Yapan hekimin yıllık izinde olması nedeniyle sinirlenen vatandaşın, “boşuna katil olmuyorlar, size müstahak bunların hepsi” şeklinde tehdit ve hakaret sözleri savcılığa taşındı.

Savcı tarafından yapılan kovuşturmada, tehdit suçunu oluşturmadığı, yaşadığı olaylar sebebiyle yakınma niteliğinde, gözetilmeden eylemin tehdit değil hakaret suçunu oluşturduğu biçimdeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesinin bozmayı gerektiği şeklindeki kararı uyarınca şüphelinin eyleminin tehdit suçuna vücut vermediği anlaşılmakta şeklinde kovuşturma evrakı hazırlandı.

Savcı kovuşturmaya yer olmamasına dair kararını Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020 tarihli kararına dayandırdı.

Savci Tehdit Sucu