Bölge Hizmet Grupları Temmuz Ağustos 2024 tabloları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 Temmuz 2024 tarihinde yayımlandı.

Bölge Hizmet Grupları, Temmuz Ağustos 2024 dönemini kapsayacak şekilde duyuruya çıkıldı. Eş durumu, sağlık mazereti ve alt bölge tayini başta olmak üzere birçok mazeret tayini değerlendirme aşamasında Temmuz Ağustos 2024 aylarında yayımlanan tablolar kullanılacak.

Alt bölge tayini başta olmak üzere mazerete dayalı tayinlerde esas alınan Bölge Hizmet Grupları Kasım Aralık tabloları unvan bazlı olmak üzere bakanlık tarafından "2022 Kasım - Aralık Bölge Hizmet Grupları" başlığıyla yayımlanmıştı.

Bölge Hizmet Grupları 2024 Temmuz Ağustos Ataması Sınavla Yapılan Unvanlar


*(Unvanı Ebe, hemşire, att vb branşlarda olanların bölge hizmet grupları aşağıda yer alan Ataması Sınav Yoluyla Yapılanlar Bölge Hizmet Grupları başlığında yer almaktadır.

Bölge Hizmet Grupları Temmuz Ağustos 2024 Uzman Tabip

Bölge Hizmet Grupları Sağlık Bakanlığı Tabip

Bölge Hizmet Grupları Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi, Eczacı

Tabip Bolge Hizmet GruplariDis Tabibi Bolge Hizmet GruplariHemsire Bolge Hizmet GruplariEbe Bolge Hizmet GruplariTibbi Sekreter Bolge Hizmet GruplariRontgen Teknisyeni Bolge Hizmet GruplariAcil Tip Teknikeri Bolge Hizmet GruplariPsikolog Bolge Hizmet GruplariOrtopedi Teknisyeni Bolge Hizmet GruplariLaboratuvar Teknisyeni Bolge Hizmet GruplariDiyetisyen Bolge Hizmet GruplariDis Teknisyeni Bolge Hizmet GruplariBiyolog Bolge Hizmet GruplariAnestezi Teknisyeni Bolge Hizmet GruplariAcil Tip Teknisyeni Bolge Hizmet Gruplari

Bölge Hizmet Grupları nedir?

Bölge Hizmet Grupları, “hizmet bölgesi” ve “hizmet grubu” olmak üzere 2 temel kavram üzerine dayanır. Türkiye’de tüm iller sosyo-ekonomik gelişmişlik durumlarına göre altı farklı hizmet bölgesinde toplanmaktadır.

Altı farklı hizmet bölgesinin yanında her bölgeye ait A, B, C ve D olmak üzere 4 hizmet grubu içerisinde iller bulunmaktadır.

Hizmet gruplarının oluşturulmasında ise personel dağıtım cetveli (PDC) kullanılmaktadır. PDC doluluk oranına göre her Unvan ve branşta en yüksekten en düşe doğru İiller gruplara tanzim edilir. Bu tanzim, A, B, C ve D tablolarında gösterilmektedir.

Bölge Hizmet Grupları Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bulunan, Örneğin; sağlık durumu ve eş durumu mazeretine istinaden ataması yapılan personelin mazereti sona erdiğinde, Bölge Hizmet Grupları yeni atama işlemleri sırasında kullanılır. Örneğimize devam edecek olursak; personelin bulunduğu il 5 ve 6’ncı hizmet bölgesinde ya da C ve D hizmet grubunda ise dilekçe ile başvurması halinde çalıştığı kurumda bırakılır. Aksi durumda ise, eski görev yerine ya da eski görev yeri esas alınarak yönetmeliğin 26. madde hükümlerine göre ataması yapılır. Personelin eski görev yeri bulunmuyor ise görev yaptığı yer esas alınarak 26. madde hükmü çerçevesinde atama işlemi yapılır.

Sağlık Bakanlığı Alt Bölge Tayini, Alt Bölge Tayini Nasıl Yapılır? - TIKLAYINIZ.

117. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları Belli Oldu! 117. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları Belli Oldu!

Bölge Hizmet Grupları 2024 Temmuz Ağustos 

Bölge Hizmet Grupları 2024 Mayıs HAziran dönemi için dün itibari ile yayına verildi. Sağlık Bakanlığı İnsan Kaynakları Planlama Dairesi Başkanlığı Bölge Hizmet Grupları 2024 Mayıs Haziran başlıklı duyurusuyla 2024yılının 2. çeyreği için tablolarını yayımlamış oldu.

Bölge Hizmet Grupları Temmuz Ağustos

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Hizmet Grupları başlıklı her 2 ayda bir duyuru yayımlamaktadır.

Bilindiği üzere yılın tek aylarında;

  • Ocak
  • Mart
  • Mayıs
  • Temmuz
  • Eylül
  • Kasım

Bölge hizmet grupları sağlık personelinin ve atama görevlililerinin kullanımına sunulur. Bu ayların genellikle ilk 10 günü İnsan Kaynakları Planlama Dairesi güncel tabloları yayına verir.

Bölge Hizmet Grupları Örnekleri

  1. Bölge Hizmet Grupları, bölge grup sıralamasına göre; örneğin, üçüncü bölgenin A grubunda bulunan herhangi bir ilden 2. bölgenin A grubunda bulunan herhangi bir ile tayin yapılamaz.
  2. Örneğimizi biraz daha genişlettecek olursak; 1. bölgenin B grubunda bulunan herhangi bir ilden yine 1. bölgenin A grubunda bulunan herhangi bir ile tayin işlemi yapılamaz.

2022 Eylül-Ekim Bölge Hizmet Grupları! - TIKLAYINIZ.