Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile 657 sayılı kanunda değişiklik yapılmış ve yaklaşık 450 bin sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması süreci tamamlanmıştı.

Ancak 3+1 sistemine tabi personelin yer değiştirme hakkının bulunmaması, tepkilere neden olmuştu.

Becayiş Hakkı Talebi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bu duruma dikkat çekerek, 3+1 sistemine tabi personelin de becayiş hakkından yararlanabilmesi için düzenleme yapılmasını istedi.

Yazgan,

"Bazı bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında farklı unvanlarda on binlerce 3+1 sistemine tabi sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Bu kişilerin eğitim ve eş durumu mazereti dahil herhangi bir nedenle tayin veya yer değişikliği hakkı bulunmamaktadır,"

Aile Hekimlerinin Reçete Edebileceği İlaç Sayısı Artırıldı Aile Hekimlerinin Reçete Edebileceği İlaç Sayısı Artırıldı

dedi.

Becayiş Müessesesi Çözüm Önerisi

Yazgan, kamu hizmetinin aksamadan görülmesi gerekçesiyle, devlet memurları için düzenlenmiş olan becayiş müessesesinin 3+1 sistemine tabi memurlar için de uygulanması gerektiğini belirtti. Becayiş müessesesi ile farklı şehirlerde görev yapan aynı kadro ve pozisyonda, aynı eğitim düzeyine sahip iki kişinin karşılıklı yer değiştirdiğini ifade eden Yazgan, bu yöntemin kamu hizmetini kesintiye uğratmadan, kişilerin taleplerini karşılayarak iş verimliliğini artırdığını vurguladı.

İlave Maliyet Getirmeyen Bir Çözüm

Yusuf Yazgan, becayiş hakkının sözleşmeli personellere tanınmasının devlete hiçbir ilave maliyet getirmediğini belirtti. Bu düzenlemenin, aile birliğinin korunmasına ve eğitim hakkının ihlal edilmemesine katkı sağlayarak kamu hizmeti ve kamu görevlisinin maksimum fayda sağlamasını mümkün kıldığını ifade etti.