Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 15 Eylül tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sağlık sektöründeki yatırımlara dair önemli direktifler içeriyor. Genelge, sağlık tesislerinin yapımı ve donanımına yönelik önemli hususları ele alıyor. Özellikle, mevcut sağlık tesislerinin gereksiz mükerrerliğine ve israfa yol açmaması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Genelgede, "Proje tekliflerinin aynı mahalde sağlık tesislerinin mükerrerliğine ve israfa yol açmayacak şekilde hazırlanması esastır" ifadesine yer veriliyor. Ayrıca, faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme ve donanım alımına yönelik projelerine kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların söz konusu projelerin maliyetlerini öncelikle döner sermaye gelirleri ile karşılamaları gerektiği belirtiliyor.

Genelge aynı zamanda kamu hizmet binalarına tahsis edilecek ödeneklerde fiziki gerçekleşme oranı yüksek projelere öncelik verileceğini vurguluyor. Deprem analiz sonuçlarının olumsuz olduğu durumlarda ise yeni hizmet binaları için etüt-projelerin yanı sıra deprem analiz raporlarının da sunulması gerektiği belirtiliyor.

ZATEN BİNALARI VAR

Düzenlemeyle hazine ve maliye bakanının tasarruf nedeniyle yeni bina yapımın sıkı tedbirler uyguladığının altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Kamu binalarının çeperinde aynı hizmeti veren bir kamu binası olmayacaksa ve depreme dayanıksız raporu varsa, çok ihtiyaçsa yeni bir hastane yapımına yatırım yapılacağı belirtiliyor. Ankara’da yıkılıp yeniden yapılacak üç hastane için hem depreme dayanıksızlık raporu yok hem de bu hastanelerin zaten binaları var. Bu üç hastane de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın standartlarına uymuyor” dedi.

"TEK YETKİLİ BAŞHEKİM"

Yalçınkaya, “Beyaz reform öncesi döner sermaye gelirlerinin yüzde 44’i personele dağıtılırdı. Beyaz reformla birlikte yürürlüğe konulan yönetmelik döner sermaye komisyonlarını kaldırılıp tek yetkili başhekim belirlendi. Hastaneler, gelirlerinin yüzde 30’nun altındaki oranı sağlık emekçilerine dağıtıyor. Bakanlık, ‘Yeni bir hastane yaptığınızda ilk önce bunu merkezi bütçeden değil kendi döner sermayenizden karşılayın’ demesi daha da büyük bir risk” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen, Vali Tarafından Takdir Edildi! Memur-Sen, Vali Tarafından Takdir Edildi!

"DAHA DA YOKSULLAŞACAĞIZ"

Sağlık emekçilerine yapılan ek ödemelerin eriyeceğini söyleyen SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya, “Harcamaları döner sermayeden yapmak bizlerin daha da yoksullaşması demek. Tartışmalı her proje sağlıkçıların gelirlerinin daha da düşmesine yol açacak” diye konuştu. Yalçınkaya, özkaynaklara göz dikmenin sağlık emekçilerinin hakkının gaspı anlamına geldiğini kaydederek “Hastaneler depreme dayanıksız değilse yıkmanın anlamı yok. Sağlık Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı kararının aksine hareket etmiş olacak” ifadelerini kullandı. Üç hastanenin ihalelerinin merkezi bütçeden karşılandığını belirten Yalçınkaya, “Bu, 2024’ten sonraki binaların ihaleleri için geçerli bir düzenleme. İçindeki donanımlarının döner sermayeden karşılanmayacağının garantisi yok” dedi.