. Bu istifaların temelinde, taban ve teşvik ödemeleri dahil, sağlık yöneticilerinin aldığı ücretlerin, meslektaşları olan tabip ve uzman tabiplerden daha düşük olması yer alıyor. Sağlık yöneticileri, yaklaşık bir yıldır süren düzenlemelerin sonuçsuz kalması ve maddi kayıplarının artması nedeniyle giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor.

Bu durum, iyileştirme çalışmalarının deprem ve seçim gibi faktörlere takılmasının da etkisiyle daha da karmaşık bir hal alıyor. Özellikle 112 Başhekimleri ve pratisyen hekimler arasındaki gelir uçurumu dikkat çekiyor. Aynı görevde olmalarına rağmen gelir farklılıklarının, hastanelerin düzen ve nizam içinde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan sağlık yöneticileri arasında gerginliği artırdığı gözlemleniyor.

Sağlık yöneticileri, kendilerine sunulan fırsatların yetersiz olduğunu düşünerek, özellikle maddi kayıplar konusunda haklı bir endişe taşıyor. Bu nedenle yönetim kadrolarından gelen istifa mesajları her gün artarak devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve yöneticilerin oluşturduğu özel WhatsApp gruplarında, istifa haberleri ve değerlendirmeleri sürekli olarak paylaşılıyor.

Gelir farklılıklarının, sağlık sektöründe verimli bir yönetim ve hizmet sunumu açısından sorun oluşturduğu bu dönemde, sağlık yöneticilerinin istifaları sektörün geleceği açısından önemli bir soru işareti olarak duruyor.