Antalya’da Kemer Devlet Hastanesi’nde görevli Sendikamız Genel Sağlık-İş üyeleri tarafından, yapılan başvurularda, “Sendikamız üyesi olan sağlık çalışanlarının ayrımcılığa tabi tutulduğu, Sendikamız üyesi olan ve olmayan sağlık çalışanları arasında çifte standart uygulandığı, Sendikamız üyesi olan sağlık çalışanlarının görev yerlerinin, yazılı belge bulunmaksızın, hukuka aykırı olarak değiştirildiği, yazılı idari işlem bulunsa dahi görevlendirmelerde, hiçbir hukuki gerekçeye yer verilmediği, hiçbir idari işlem bulunmaksızın, üyelerimizin, dahil olduğu süpervizör nöbetlerinden çıkarıldığı” belirtilmiştir.

Öte yandan, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi’nin, üyelerimize yönelik “birçoğunuzun o sendikaya üye olduğunu öğrendim, neden böyle bir karar aldınız?”, 3 bin, 4 bin üyesi olan bir sendika sizin için ne yapabilecek?”, “bana ve Başhekimliğimize değer verseydin üye olmazdın. Yüz binlerce üyesi olan bir sendika varken, 3-4 bin üyesi olan bir sendikadan ne bekliyorsun? Sen o sendikada üye olarak kalmaya devam edecek misin? Ben seninle çalışmayacağım, bunun bütün sorumluluklarını alın” şeklinde söylemlerde bulunduğu bilgisi de Sendikamıza ulaştırılmıştır.

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi’nin söz konusu söylemleri üzerine, üyelerimiz, görevli bulundukları “birim sorumlulukları” görevlerinden alınmış ve süpervizör nöbetlerinden çıkarılmışlardır.

Şüpheli Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi tarafından icra edilen söz konusu eylemler nedeniyle Sendikamızca, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi hakkında, TCK’nın 118. maddesinde düzenlenen “Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi”, TCK’nın 122. maddesinde düzenlenen “Nefret ve Ayrımcılık”, TCK’nın 257. maddesinde düzenlenen “Görevi Kötüye Kullanma” suçları nedeniyle Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

“Sendikamız üyelerinin, Sendikamıza üye olma nedenlerini sorgulamak, Sendikamızı ötekileştirmek, Sendikamızın üye sayısını sorgulamak, üyelerimizi, Sendikamızdan istifa etmeye yönlendirmek, Sendikamıza üye oldukları için üyelerimizin sorumluluklarını, hukuka aykırı bir şekilde ellerinden almak, üyelerimize mobbing uygulamak”, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi de dahil olmak üzere hiç kimsenin haddi değildir. Bu ve benzeri eylemleri icra edenler, karşılarında daima Genel Sağlık-İş’i bulacaklardır. Genel Sağlık-İş, bu kişilerin hadlerinin bildirilmesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Hastane Başhekiminin görevi, sağlık emekçilerinin üye oldukları Sendikaları sorgulamak, sağlık emekçilerini, başka sendikalara yönlendirmek değildir. Kemer Devlet Hastanesi Başhekimini, “görevinin gereklerini kötüye kullanarak, üyelerimiz üzerinde mobbing baskısı oluşturması ve suça konu eylemleri icra etmesi” nedeniyle kınıyoruz. Haddini aşan, ifa ettiği görevi farklı amaçlar için kullanan Kemer Devlet Hastanesi Başhekimine, adli makamların haddini bildireceğine inancımız tamdır. Bu zamana kadar üyelerimize karşı kötü muamelede bulunanlar, karşılarında Genel Sağlık-İş’i buldukları gibi, bundan sonraki süreçte de yine Genel Sağlık-İş, haddini bilmeyenlerin karşısında olmaya devam edecektir. Sendikamıza ve üyelerimize karşı, ayrımcılık ve ötekileştirme düşüncesiyle çifte standart uygulayan hiçbir kişi ve kurumun aleyhe eylemleri cezasız kalmayacaktır.

Dr. Derya Uğur
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı