Sağlık Bakanlığı, teşvik ek ödemelerini 1. basamak sağlık tesisleri ile hastaneler arasında ayrı tutmaya devam ediyor. Ülkemiz genelinde tüm 1. basamak sağlık tesisleri aynı teşvik ek ödemesini alırken, hastaneler için durum farklıdır ve her hastane farklı bir teşvik ek ödemesi almaktadır. 

E-Devlet’te Akrabalık İlişkilerini Kesme İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu, Gerçek Ne? E-Devlet’te Akrabalık İlişkilerini Kesme İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu, Gerçek Ne?

Ancak son aylarda, 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde teşvik ödemelerinde yaşanan artış, Maalesef 1. basamak için uygulanmamıştır. Hatta artan vergi dilimi ile birlikte teşvikler daha da azalmıştır. 

Özellikle hastane acili, yoğun bakım ve benzeri birimlerle aynı statüde olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, 1. basamak sağlık tesislerinde yer alır ve çalışanların teşvik alabilme oranı sadece 3'te 1'dir. Bu durum, çalışanların adaletsiz bir şekilde teşvik ödemelerinden yoksun kalmalarına neden olmaktadır. 

Toplum sağlığı merkezleri, verem savaş dispanserleri, halk sağlığı laboratuvarları, sağlık evleri ve benzeri birimlerde çalışan on binlerce doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanlarına sembolik 500-600 lira gibi düşük teşvikler sunularak motive edilmeye çalışıyor. 

Ancak sağlığın temel aşamasında görev yapan 1. basamak sağlık çalışanları ise göz ardı edilmiş durumda. Bu sağlık profesyonelleri, küçük yaşlarda ailelerinden ayrılarak yatılı sağlık meslek liseleri ve üniversitelerde uzun yıllar eğitim alıp KPSS ile atanmışlardır.

Ancak meslektaşlarına oranla düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmak, bu sağlık çalışanlarının vicdanlarında büyük bir haksızlığa yol açmıştır.