Türkiye'de asistan hekimler, uzun yıllardır zorlu çalışma koşullarıyla mücadele ediyor. Asistanlık sürecinde maruz kaldıkları mobbing, saldırılar, düşük ücretler, uzun nöbet saatleri ve giderek ağırlaşan çalışma koşulları sebebiyle birçok hekim, meslek hayatını yurt dışında sürdürmek için çaba gösteriyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim Kolu, 5 Nisan Asistan Hekimler Günü vesilesiyle BirGün'e çalışma koşullarını, sorunlarını ve taleplerini aktardı. Hekimler, yaşadıkları zorlukları şu şekilde ifade etti:

Mobbing, aşırı iş yükü, tükenmişlik, gereksiz işler gibi sorunlar hala devam ediyor. Bir asistan hekim, nöbet günü sabah 07.00'de göreve başlıyor ve öğle arasında dahi izin kullanma şansı bulamıyor.

Ertesi gün sabah yeni bir asistan gelene kadar nöbeti sürüyor ancak birçok yerde nöbet sonrası izin verilmediği için asistanlar sürekli çalışmak zorunda kalıyor. Eğitimlerde de sorunlar yaşanıyor, kliniklerde yoğun bir iş yükü var ve günlük işlerin aksamaması için eğitimler genellikle öğle arasında yapılıyor."

Bir insanın ne kadar çalışabileceğinin sorgulandığı açıklamada,

Kendi sağlığımızı düzgün bir şekilde sürdüremediğimizde hastalara şifa olmamız mümkün değil. Bir memurun haftalık ortalama çalışma süresi 45 saatken, bir asistan hekimin haftalık çalışma süresi 80 saati buluyor. Nöbetler hafta sonuna denk geldiğinde bu süre 100 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca ceza nöbetleri gibi uygulamalar da devam ediyor. Asistan hekimler ucuz iş gücü olarak görülüyor, daha az maaş alıyorlar ve tüm gereksiz işleri yapmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'de 2024 yılı için yoksulluk sınırı yaklaşık 55 bin TL. Birçok meslektaşımız bu sınırın altında yaşıyor

şeklinde konuştular.

Uzman hekimlerin yaşadığı sorunların asistanlar tarafından da paylaşıldığını vurgulayan hekimler, sorunların çözümü için şu önerileri sundular: Asistan hekimlere emeklerinin karşılığı olan temel ücret verilmeli ve emeklilik hakları korunmalıdır.

Diyaliz Skandalının Ardından Sağlık Müdürü Konuştu:’ 3 hastamız entübe’ Diyaliz Skandalının Ardından Sağlık Müdürü Konuştu:’ 3 hastamız entübe’

Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin başarısız olduğu kabul edilmeli ve basamaklandırılmış bir sağlık sistemi uygulanmalıdır. Nöbet sonrası izin uygulamasında keyfiyetin önüne geçilmeli, dinlenme hakkı güvence altına alınmalı ve maksimum çalışma süresi belirlenmelidir. Mobbing, adaletsiz görev dağılımı, ceza nöbetleri gibi uygulamalar için denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.