Bu bağlamda, şube müdürlerinin görev tanımı ve nitelikleri, Bakan Vedat Işıkhan'a sorularla iletilmiş durumda. Şube müdürlerinin atanma süreci, bilgi ve tecrübe gereklilikleri, sınavlar ve disiplin koşulları gibi konuların yanı sıra, teknik alanlarda görev yapan şube müdürlerinin ülke kalkınmasına katkıları da vurgulanmış durumda.

Özellikle 3046 sayılı Kanun çerçevesinde belirtilen hiyerarşik kademelerde, daire başkanlarından sonraki görevde bulunan şube müdürlerinin maaş durumu merak konusu. Şube müdürlerinin maiyetinde çalışan personelin ek göstergeleriyle ilgili detaylar ve bu durumun yöneticilik pozisyonlarına etkisi inceleniyor.

Kısacası, şube müdürlerinin maaşları ve görev durumları hakkındaki önemli sorular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılacak. Kamu kurumlarında görev yapan şube müdürlerinin maaşlarının nasıl belirlendiği ve çalışma koşullarının nasıl düzenlendiği merakla bekleniyor.

657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı, TSK da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağındadır. Hal böyleyken bugün itibariyle idari kademeden en fazla kayba uğramış kesim Şube Müdürleridir. Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan söz konusu düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiş Şube Müdürü kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

Hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulmuştur. Devletin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin görülmesinde bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarındaki esas hizmet birimi olan şube müdürlüklerinin; özgün/stratejik konumlarına karşın hak ettikleri mali ve sosyal haklarını alamadıkları konusu TBMM Halkla İlişkiler Binası güncel durumdan hareketle açıklanmaktadır.

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyumun sağlanabilmesi için öncelik ve ivedilikle şube müdürleri ve müdürlerin mali durumlarında iyileştirme yapılması, mevcut ücret adaletsizliklerinin giderilmesi gerektiği elzemdir. Şube Müdürlerinin mutlaka hak ettiği Kariyer Meslek Gurubu içinde sayılarak, mağduriyetlerine sebep olan gelir kaybının giderilmesi, hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağlanmasını, uğradıkları mağduriyetin giderilmesini, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz." ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

1) Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur?

2) Bakanlığınızın şube müdürlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?