Gölcük'te Depreme Dayanıklı Hastane ve Kamu Binaları İnşa Ediliyor! Gölcük'te Depreme Dayanıklı Hastane ve Kamu Binaları İnşa Ediliyor!

Yüksek Mahkeme, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğuyla reddederek, yasanın yürürlüğünün devamına karar verdi.

TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."