Mevcut durumda, memurların maaşlarının asgari ücret kadar olan kısmı gelir ve damga vergisinden muaf tutulmaktadır. Geçtiğimiz yıl asgari ücret 8.506 lira iken, uygulanan yüzde 15 oranındaki gelir vergisi tutarı 1.276 lira olarak belirlenmişti.

Aynı dönemde damga vergisi ise brüt asgari ücrete uygulanan binde 79 oranı üzerinden 75,96 TL olarak hesaplanmıştı.

Yeni asgari ücretin 11.402 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, gelir vergisi tutarı yüzde 15 oranı üzerinden 1.710 TL olacaktır. Damga vergisi ise brüt asgari ücrete (13.414 TL) uygulanan binde 79 oranı üzerinden hesaplandığında 101,81 TL olarak karşımıza çıkacaktır.

459 TL ARTIŞ OLACAK!

Son yapılan asgari ücret artışının ardından, memurların gelir ve damga vergisinden muaf tutulan tutarlar da değişecektir. Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücret artışıyla birlikte memur maaşlarından gelir vergisi için 434 lira, damga vergisi için ise 25,85 lira daha az ödeme yapılacak. Bu da toplamda 459 lira olarak vergi muafiyeti olarak yansıyacaktır.

Özetle, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren memur maaşları üzerinden hesaplanan gelir ve damga vergisi muafiyeti artacak ve bu durum maaşlara 459 lira daha fazla kazanç olarak yansıyacaktır.