Dün ise Şanlıurfa'nın Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde, eşine erkek bir hemşire tarafından enjeksiyon yapılmasını engellemek amacıyla hastaneyi savaş alanına çeviren bir kişi, maalesef bir hemşireye şiddet uyguladı. Bu tür saldırılar, sağlık çalışanlarına karşı artan bir tehdit haline gelmiştir.

Kocaeli Körfez Fatih ASM Önünde Bir Basın Açıklaması Yapan Hürriyet Sağlık-Sen Kocaeli İl Başkanı Arif URAS yaptığı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verdi:

“ Değerli basın mensupları ve kıymetli sağlık çalışanları, Son iki gün içerisinde bir kez daha görüldüğü üzere gün geçmiyor ki bu ülkede bir sağlıkta şiddet olayı daha yaşanmasın. Önceki gün şu an önünde bulunduğumuz Aile Sağlığı Merkezi’nde evvelki gün ise Şanlıurfa’da olmak üzere peş peşe iki ayrı sağlıkta şiddet olayı daha yaşandı. Ne yazık ki artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Sağlık kurumları adeta her seferinde bir savaş alanına çevrilerek sağlık çalışanlarının can güvenliği hemen hemen her gün tehdit edilmektedir. Bizim artık can güvenliğimiz yoktur ve tabiri caizse kelle koltukta çalışmaktayız.

DSCF8909111

Bugüne kadar sağlıkta şiddeti sona erdirmeye ne kanunların ön gördüğü cezalar yeterli olmuştur ne de Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA’nın twitter üzerinden yapmış olduğu kınamalar ve itidal çağrıları yeterli olmuştur. Sayın bakan artık twitter üzerinde şiddeti kınamayı bırakarak ivedilikle TBMM ‘de kabul edilecek bir yasa ile bu sorunu kökten çözecek somut adımlar atılmasını sağlamalıdır. Bugün bu saldırganların tutuklanması bile bizim için yeterli değildir. İnsanlar için tehlikeli olan kişiler hiçbir zaman toplumla iç içe olacak şekilde yeniden salıverilmemelidir.

Sağlıkta şiddet olaylarının failleri beyaz veya gri kod fark etmez hiçbir şikâyete gerek kalınmadan en ağır cezayı almak üzere derhal cezaevine gönderilmeli ve mümkünse kamuya açık sağlık kurumlarındaki hizmetlerden men edilmelidir.

İş bırakma eylemine katılan sendika üyesinin cezası iptal edildi! İş bırakma eylemine katılan sendika üyesinin cezası iptal edildi!

Nasıl ki faturayı ödemeyince elektrik, su ve doğalgazınız kesiliyorsa, nasıl ki borcunuzu ödemeyince icraya veriliyorsanız, nasıl ki vergisini ödemeyince hizmetten faydalanamıyorsanız işte tıpkı bu örnekler de olduğu sağlık kurumlarında da sağlıkta şiddet olaylarının failleri de hak etmedikleri sağlık hizmetinden faydalanmamalıdır.

Hürriyet Sağlık-Sen olarak Türkiye’de ilk ve tek “Sağlıkta Şiddet ve Mobbingle Mücadele Komisyonunu” kuran sendika olarak buradan Sağlık Bakanına bir çağrıda bulunuyoruz.

Sayın Bakan, gelin hep birlikte bu sağlıkta şiddet olaylarının sona ermesi ve bu vesileyle mobbingle etkin mücadele için de birlikte bir çalışma yapalım. Sizin himayenizde tüm sağlık iş kolu sendikalarının ikişer yöneticisisin yer alacağı bir çalıştay düzenleyelim ve hep birlikte bir milat ilan edip tüm sağlık kurumlarından sağlıkta şiddet ve mobbing olaylarını tamamen kaldıralım. Bugün milat olsun. Sayın Bakan Dr. Fahrettin KOCA size açık açık çağrıda bulunuyoruz, sağlıkta şiddet ve mobbingle mücadele için Hürriyet Sağlık-Sen hazır, peki ya siz? “

Hürriyet Sağlık-Sen