Davanın görüşüldüğü Uşak İdare Mahkemesi, mevzuata göre anestezi teknisyenlerinin görev tanımının ameliyat öncesinden başlayıp ameliyatın bitimine kadar olan süreçle sınırlı olduğunu vurguladı. Mahkeme, anestezi teknisyeninin mesleki bilgi ve görev tanımı dışında uyandırma ve ameliyat sonu bakım hizmetleri ünitesinde görevlendirilmesinin hukuka uygun olmadığına hükmederek bu görevlendirmeyi iptal etti.

Anestezi Teknisyenlerinin Hak Arayışı

Türk Sağlık Sen'in mücadelesi sonucunda gerçekleşen bu gelişme, anestezi teknisyenlerinin haklarını savunma ve görev tanımlarının dışına çıkartılmalarına karşı duruşunu yansıtıyor. Uşak İdare Mahkemesi'nin aldığı bu karar, anestezi teknisyenlerinin mesleki sınırlarının korunması ve sağlık hizmetlerinin nitelikli sunumunu hedefliyor.

Hukuki ve Mesleki Duruş

Türk Sağlık Sen'in dava süreci ve mahkeme kararı, hem hukuki hem de mesleki açıdan önemli bir örnek teşkil ediyor. Anestezi teknisyenlerinin görev tanımlarına uygunluk ve mesleklerinin gerektirdiği nitelikli hizmet sunumu, bu sürecin ana odağıydı. Mahkeme kararı, bu konudaki hassasiyetin sonucunu yansıtıyor ve anestezi teknisyenlerinin haklarını koruma adına bir örnek teşkil ediyor.