Yaklaşık 25 milyon aileyi ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakan kamu işverenin, insaflı bir teklif sunması beklentisi içerisinde olan kamu çalışanlarının, sunulan teklifin beklentilerini karşılamadığını vurguladı. Taşkın, şunları dile getirdi: "Gördüğümüz gibi, memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı. Bu süreçte yaşananlar tüm kamu çalışanlarının gözleri önündeydi. Kamu işvereni son teklifinde 2024 yılı için toplamda %25, 2025 yılı için ise toplamda %11 oranında zam teklifinde bulundu."

Necip Taşkın, MEMNUN SEN ve ona bağlı yetkili sendikaların eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamasını tiyatro izler gibi seyrettiklerini belirtti. Uzlaşma sağlanamadığını ifade eden yetkili Konfederasyon ve bağlı sendikaların sessiz kaldığına dikkat çekti. Toplu Sözleşmenin sona erdiği ve Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin devreye girdiği bu aşamada, hükümetin memur ve memur emeklilerini kaderleriyle baş başa bıraktığını dile getirdi.

Taşkın, "Gerçek enflasyonun göz ardı edilerek, maaşlardaki reel kayıpların dikkate alınmadığı bir zam oranıyla karşı karşıyayız. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı dikkate alınarak kamu çalışanlarının beklentilerine uygun, adil ve dengeli bir teklif yapılması gerekirken; öngörülen enflasyona göre maaşlara ayar yapılıyor olması dar ve sabit gelirli ücretlileri görmemektir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

TÜİK’in açıkladığı ve Merkez Bankası’nın revize ettiği enflasyonun altında kalan bir zam oranı açıkça sefalet demektir! Öngörülen enflasyonun altında kalan bir zam oranı asla kabul edilemez. Memur ve emeklilerinin satın alma gücü düştü, hayat standartları tamamen yok oldu. Çarşıya pazara çıkamayan, markete giremeyen bir ücretli kesim yaratıldı! Dar ve sabit ücretli memur ve memur emeklileri gerçek enflasyonu her gün yaşıyor. Gerçek enflasyonun çok altında kalan bir zam oranını hangi vicdan kabul edebilir? Bu ağır ekonomik buhranda memur ve emeklilerine adeta “siz yaşamayın!” deniyor. Memur ve emeklileri ekonomiye yük olarak görülüyor! Bunları yok sayarak adaletsiz ve hakkaniyetsiz zam dayatmasına karşıyız. Bu sonuç, sarı sendikaların kamu çalışanlarına dayatmaya çalıştığı siyasi sendikal anlayışın getirdiği bir sonuçtur. Bunu tüm kamu çalışanlarının görmesini istiyoruz. Bundan başka çıkış yolu göremiyoruz.”