Taşkın, "Sağlıkçılar bu miktarla bir şey alamaz" diyerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı giyim yardımı genelgesini revize etmesi gerektiğini vurguladı.

İktidara Yakın Sendikacıya Çift Maaş Veriliyor İddiası! İktidara Yakın Sendikacıya Çift Maaş Veriliyor İddiası!

Giyim Yardımı Yetersiz

Taşkın, yönetmelikte belirtilen kamu personeline yapılacak nakdi ödemelerin yetersiz olduğunu ve sağlık çalışanlarının bu miktarla gerekli giysileri temin edemeyeceğini ifade etti. "Bunlar dikkate alındığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen giyecek yardımı standart fiyatlarının enflasyon oranında artış göstermediği anlaşılmaktadır," dedi.

Güncelleme Gerekliliği

Taşkın, sağlık teşkilatlarında çalışanların zorunlu olarak giymeleri gereken giysilerin, 2024 yılı giyim yardımı ile alınabilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bu nedenle, 2024 yılı genel bütçesinden karşılanan giyim yardımının güncellenmesi gerektiğini söyledi. "Memura verilecek nakdi yardımın enflasyona paralel olarak güncellenerek verilmesini istiyoruz. Memurun bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir," ifadelerini kullandı.

Bakanlığa Çağrı

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, memurlara verilecek giyim yardımının enflasyona uygun şekilde artırılması gerektiğini ve bu konudaki düzenlemelerin acilen yapılmasını talep etti. Taşkın, sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekti.