Almanya'da Hasta Bildirimi Süreci

Almanya'da çalışan bir hekim, hastalandığında iş yerine telefon açarak "Bugün hastayım, işe gelemiyorum, çok üzgünüm" diyebiliyor. Bu telefonla bildirim üç güne kadar geçerli. Eğer üç günden daha uzun süre hastalık durumu devam ederse, doktor raporu alınması gerekiyor. Aksi takdirde, sözel beyan yeterli kabul ediliyor ve beyana güveniliyor.

ABD, Serumları Musluk Suyuyla Değiştiren Hemşireyi Konuşuyor: 16 Hasta Hayatını Kaybetti! ABD, Serumları Musluk Suyuyla Değiştiren Hemşireyi Konuşuyor: 16 Hasta Hayatını Kaybetti!

Almanya'da Çalışan Bir Hekimin Deneyimleri

Almanya'da çalışan bir meslektaşımın hastalık durumlarında izlediği prosedürler şöyle:

Hasta Olduğumda Ne Yapıyorum?

  • Hasta olduğumda, iş yerine telefon açıp "Bugün hastayım, işe gelemiyorum, çok üzgünüm" diyorum.

Telefonla Bilgilendirme Ne Kadar Süreyle Geçerli?

  • Bu telefonla bilgilendirme üç güne kadar geçerli. Eğer üç günden daha uzun süre hastaysam, doktor raporu almam gerekiyor. Aksi takdirde, sözel beyanım yeterli kabul ediliyor ve beyanıma güveniliyor.

İsveç'te Hastalık Durumunda Maaş Ödemesi

İsveç'te ise bu durum yedi güne kadar geçerli. İlk gün "karensdag" olarak adlandırılıyor ve maaş hesaplanmıyor. Kalan altı gün için maaşın %80'i ödeniyor. Daha uzun süreli hastalık durumlarında doktor muayenesi ve raporu gerekiyor, bu durumda da maaşın %80'i ödenmeye devam ediyor.

Türkiye'de Hekimlerin Zorlu Çalışma Koşulları

Türkiye'de hekimler ise çok daha zorlu koşullarda çalışmak zorunda kalıyor. Bir hekim, hekim yokluğu nedeniyle 38 derece ateşle nöbet tuttuğunu ve 100'ün üzerinde hasta baktığını belirtiyor.

Kr. Tonsillit (boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, kas ve vücut ağrısı) ile Beytüşşebap'ta 100'ün üstünde hasta baktığını ifade eden başka bir hekim ise, uyduruk sebeplerle rapor isteyen birçok hasta gördüğünü dile getiriyor.

Türkiye'de bazı ilçelerde sadece üç doktor bulunmasına rağmen, her biri günde 120 hasta bakmak zorunda kalıyor.

Hekimlerin Yurtdışına Gidiş Sebepleri

Bu zorlu çalışma koşulları, birçok hekimin yurt dışına gitme sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Hekimler, yurt dışına sadece daha iyi maaşlar için değil, insani çalışma koşulları için gidiyor.

Almanya ve İsveç'te uygulanan hastalık bildirim prosedürleri ve maaş ödeme sistemleri, hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor.