Yalçın açıklamasında, kamu giderlerine tasarruf sağlanması, kaynakların ekonomik kullanılması, israfın önlenmesi ve enflasyon artışının engellenmesine yönelik tasarruf ve verimlilik paketini eleştirdi.

TASARRUF TEDBİRLERİ EMEĞİN DEĞERİNİ KORUMALIDIR

Kamuda israfın önlenmesinden kamu giderlerinin etkin kullanımına kadar birçok tedbiri içinde bulunduran “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” bugün açıklandı.

toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel olunmamalıdır

Kamu harcamalarında tasarrufa gidilirken istihdam öncelemeli, kamu görevlilerinin çalışma koşulları değiştirilmemeli, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel olunmamalıdır.

emekli olan kadar değil kamu hizmetinin ihtiyacı kadar istihdam yapılmalıdır

Personel istihdamında; artan nüfus ve kamu hizmeti gerekliliği birlikte değerlendirilmeli, başta sağlık, eğitim, tarım vb alanlara ilişkin personel ihtiyacı tasarrufa konu edilmemeli, emekli olan kadar değil kamu hizmetinin ihtiyacı kadar istihdam yapılmalıdır.

Vergi Dilimleri Doktorları Vurdu: Maaşlarda 9 Bin TL Kayıp! Vergi Dilimleri Doktorları Vurdu: Maaşlarda 9 Bin TL Kayıp!

Tasarruf Tedbirleri arasında sunulan esnek ve uzaktan çalışmaya yönelik, mevzuatta yer alan fakat uygulanmasına imkân tanınmayan yarım zamanlı çalışma hakkının düzenlemesi yapılmalı, çalışmaya bağlı doğabilecek maliyetler personelin üzerine bırakılmamalıdır.

kamu görevlileri mağdur edilmemeli

“Servis Hizmeti” noktasında hükmün açıklığı ve netliği göz önünde bulundurularak; tasarruf paketi toplu sözleşme hükümlerini engellememeli, toplu taşıma ve ulaşım altyapısı dikkate alınarak kamu görevlileri mağdur edilmemeli, kazanılmış haklar geriye gitmemelidir.

Kamu lojmanları kira bedellerinin güncellenmesine ilişkin çalışma yapılırken kamu görevlilerinin giderlerini azaltacak ve sosyal devlet ilkesini göz ardı etmeyecek uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Gelir ve vergi dağılımında adaletin sağlanmasına özen gösterilerek düzenlemeler yapılmalıdır. Toplu sözleşme özerkliğini, hukukunu ve teamülünü engelleyecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır.