Kamu görevlilerine seçim öncesi verilen vaatlerin önemli adımlarla karşılandığını ancak bazı konuların hala iyileştirme gerektirdiğini belirten Ali Yalçın, mücadelelerinin ücret skalalarının düzenlendiği, ücret adaletinin sağlandığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı daha refah bir Türkiye ve kamu görevlileri için devam ettiğini vurguladı.

Yapılan açıklamalarda aşağıdaki konuların üzerinde duruldu:

 # En düşük kamu görevlisi maaşının kamu işçisi ücretinden az olmaması ve hesaplamanın bekar memur üzerinden yapılması gerekliliği,

 # Seyyanen ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması,

 # 3600 ek göstergenin şefler, teknikerler ve birinci dereceye yükselen tüm kamu görevlilerine verilmesi,

 # Akademik ve idari personelin mali ve özlük sorunlarının çözülmesi,

 # Kamu görevlilerine kira yardımı yapılması,

 # Şube müdürü, şef ve kamu mühendislerinin sorunlarının çözülmesi,

 # Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi.

Yalçın, seçim vaatlerinin yerine getirilmesi konusunda atılan önemli adımların olduğunu belirtti. Ancak, hala üzerinde çalışılması gereken ve ek adımların atılması gereken konular bulunduğunu ifade etti. Bu bağlamda, ücret skalalarının düzenlenmesi, ücret adaletinin sağlanması ve gelir dağılımında adaletin oluşması gibi konuların önemli olduğunu vurguladı.