Yalçın, enflasyonist bir ortamda memurları destekleyecek, satın alma gücünü koruyacak yöntemlerin mevcut olduğunu belirtti ve şu sözlerle devam etti: "Eşel mobil sisteminin uygulanmasını istiyoruz. Eğer bu mümkün olmuyorsa, üçer aylık dönemlerde maaşlara artış yapılmasının gerekliliğini vurguluyoruz."

Memur-Sen Genel Başkanı, memurların mali refahını ve yaşam standartlarını yükseltmek adına somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Ali Yalçın’dan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ı Ziyaret: Sendika Paraları Ne Olacak? Ali Yalçın’dan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ı Ziyaret: Sendika Paraları Ne Olacak?

GELİR VERGİSİ %15'TE SABİT TUTULMALI

Ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, yoksulun zenginden daha fazla vergi ödediği sistemin değiştirilmesi, vergi gelirlerinde doğrudan vergilerin payının artırılıp dolaylı vergilerin payının düşürülmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz her platformda. Refahın adil paylaşımının, gelir dağılımında adaletin sağlanması gerektiğini; sabit gelirlinin enflasyona ezdirilerek, vatandaşın fakirleştirilerek enflasyonla mücadele edilemeyeceğini söylüyoruz. Memuru küçülterek devlet büyütülemez. Enflasyon düşürülmeli, fiyat istikrarı sağlanmalı, tartışmalara son verilmelidir.”