Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne dair açıklamalarda bulunan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “paket gözden geçirilmelidir” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yalçın, "Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmelidir." diyerek şunları ifade etti:

Kamu kaynaklarının tasarruf prensiplerine uygun bir şekilde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, kurumların harcamalarında tasarruf sağlanması amacıyla 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 17 Mayıs 2024 tarihinde ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kamuda, israfı ortadan kaldıracak düzenlemelere destek verdiğimizi belirtirken, defaatle her mecrada söylediğimiz gibi kamuda emekten ve alın terinden tasarruf edilmemesi gerektiğini de bir kez daha yineliyoruz."

Öncelikle, 3. Dönem Toplu Sözleşmeden bu yana kazanım olarak elde ettiğimiz "Servis Hizmetinin sunulması" hükmü dahil, Anayasal hak olarak Toplu Sözleşme'nin bizatihi "Tarafı" sıfatıyla bağıtladığımız hükümlerine yönelik düzenleyici işlem tesis edilmesini doğru bulmadığımızı, bu durumun başta Anayasa olmak üzere ILO normlarına, uluslararası sözleşmelere ve toplu sözleşmenin özerkliği ilkesine aykırılık oluşturacağını ifade ediyoruz.

Sadece rakamsal tutarlar üzerinden hesaplanan, ancak yıllık bütçede Hazine ve Maliye'ye büyük kar ya da getiri sağlamayacak bu düzenleme; hem Türkiye'nin sendikal perspektifine hem Türkiye'nin uluslararası arenada sendikal duruşuna zarar verecek, aynı zamanda masada bağıtlanan kazanımlar üzerinde "3. Taraflar tasarrufta bulunuyor" yanlışına yol açarak sorunu daha da büyütecektir.

Diğer taraftan, Tasarruf ve Verimlilik paketi ile sadece kamu görevlilerine Servis Hizmeti noktasında tedbir ya da önlem alınmıyor, diğer kamu çalışanları da bu noktada olumsuz etkileniyor.

Sadece servis hizmeti üzerinden değil diğer toplu sözleşme kazanımlarımız üzerinden de "tasarruf" adı altında engel konulması kabul edilemez. ??

Buna ilave olarak, Koruyucu Giyim hususuna ilişkin açıkça tedbir getirilerek ifade edilen hükümlere ilave olarak

  • fazla çalışma, nöbet ücreti,
  • personel istihdamı,
  • personel görevlendirilmesi ve

benzeri hususlar üzerinde de tasarruf yapılması, kamuya getiri sağlamayacak;

1+1 Yasa Tasarısı İçin Kritik Ziyaret: Genç Sağlık Sendikası Harekete Geçti! 1+1 Yasa Tasarısı İçin Kritik Ziyaret: Genç Sağlık Sendikası Harekete Geçti!
  • çalışma huzurunu,
  • çalışma yoğunluğunu,
  • personel ihtiyacını,
  • kamu hizmetinin kalitesini ve
  • hizmetin sürekliliğini

maalesef olumsuz etkileyecektir.

Memur-Sen olarak; toplu sözleşme masasında gece-gündüz demeden mücadele ve müzakere ile elde ettiğimiz kazanımların eksiksiz uygulanması için mücadelemiz sürecektir.

Toplu Sözleşme hükümlerimize yönelik başta bu düzenleyici işlem olmak üzere bütün iş ve işlemleri Sendikalarımız ve Konfederasyonumuz takip etmektedir. Önümüzdeki süreçte hükümlerimizin engellenmesine yönelik düzenlemelerin yargıya taşınması noktasında da gerekli adımları atacak, kamu görevlilerimizin haklarında geriye gidilmesine izin vermeyeceğiz.