“Sosyal Güvenlik Haftası” münasebetiyle Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri önünde ortak eylem yapan Türk Büro Sen yetkilileri, kamuda tasarruf paketinin kamuya faydası olmayacağını savundular.

Türk Büro-Sen, İzmir ve İstanbul'da Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlükleri önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda, SGK çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ve talepler dile getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan "Kamuda Verimlilik ve Tasarruf Paketi"ne ilişkin olarak Türk Büro-Sen üyeleri, paketin toplu sözleşmeleri riske atacağını, iş gücü kaybına yol açabileceğini ve bu nedenle kamuya herhangi bir fayda sağlamayacağını belirtti.

''Tasarruf paketi toplu sözleşme hükümlerine saldırıdır''

Türk Büro-Sen İzmir 1 No'lu Şube tarafından İzmir SGK İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasını Türk Büro Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Salman okudu. Türkiye’de kayıt dışı istihdamın her yıl arttığını kamuda farklı statülerde istihdam politikaları sonucunda sosyal güvenlik şemsiyesi delik deşik hale getirildiğini söyleyen Selman, Açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi ile toplu taşıma olan yerlerde personel servislerinin kaldırılmasına yönelik kararın kamuya hiçbir faydasının olmayacağından söz etti.

Selman kamuda tasarruf paketine ilişkin,

"Toplu sözleşme ile alınan kararların idari keyfiyete konu edilmesi, sendikal teşkilatlanma hürriyetine ve toplu sözleşme hakkına darbe vurmak anlamına gelmektedir. Böyle bir karar diğer toplu sözleşme hükümlerinin de iptal edilebilmesinin önünü açacaktır"

diye konuştu.

İşçi Sendikası: Doktor Nöbet Ücretinden ve Hemşire Maaşından Fazla Ücreti Bizim Sayemizde Alıyorsunuz! İşçi Sendikası: Doktor Nöbet Ücretinden ve Hemşire Maaşından Fazla Ücreti Bizim Sayemizde Alıyorsunuz!

''Emekli maaşı düşük, kamu çalışanları emekli olmak istemiyor''

"Kamuda tasarruf kararı önümüzdeki yıllarda artacak nüfusa ve hizmet ihtiyacına paralel olarak kamu çalışanı açığının daha da büyümesine ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol açacaktır. Ayrıca emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle kamu görevlilerimiz emekli olmak istememekte tüm çalışanlar 65 yaşına kadar görevlerinde kalmayı tercih etmektedir. Türk Büro-Sen olarak, Sosyal Güvenlik Haftasını kutlarken, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının haklarının korunup, geliştirilmesi noktasında mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz"

Yapılan açıklamalarda SGK çalışanlarının talepleri ise şöyle sıralandı:

666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi

666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, yaptıkları iş bakımından uzmanlık gerektiren bir görev ifa etmesi sebebiyle, bazı kamu kurumlarında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına da Sendikamızın vermiş olduğu kanun teklifi değerlendirilerek, uzmanlık hakkı verilmesi

Yönetim Kurulu Yetkisinde bulunan Ek Ödeme Oranlarının %50 oranında arttırılması ve yılda 4 kez brüt asgari ücret seviyesinde olmak üzere ikramiye verilmesi

Birinci Dereceye gelen tüm personelin 3600 Ek Göstergeden faydalandırılması ayrıca ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması

Hukuk Birimlerinde görev yapan İdari Personele Vekalet Ücreti ödenmesi

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması ile bu durumdaki personelin GİH Sınıfına ivedilikle geçirilmesi

Denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için sosyal güvenlik denetmenlerinin grup başkanlığı şeklinde yapılandırılması ve Denetim Tazminatlarının arttırılması

5510 Sayılı Kanun sonrası ilk defa devlet memurluğuna atananların emeklilik haklarının düzeltilmesi

Merkez Teşkilatında görev yapan Şube Müdürlerinin Sosyal Güvenlik Uzman Kadrolarına geçişlerinin sağlanması, Müdür ünvanlı tüm kadrolara Makam/Görev Tazminatı tahsis edilmesi

Kurum Alacağının Tahsili ile Görevli İcra Memurları başta olmak üzere 5. Derece kadroların tenkis edilerek 3. Derece kadroların ihdas edilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi

Kurumun orta kademe yönetiminde bulunan Şeflerin Özel Hizmet Tazminat oranlarının arttırılması

Sözleşmeli Personelin tahsil durumlarına göre uygun kadrolara geçirilmesi