Hükümetin memurların 10 başlıkta sıraladıkları sorularına acil olarak çözmesi gerektiğini ifade eden Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yerel seçim ve Ramazan ile bayram gündemlerinin geride kaldığını hatırlattı.

Çalışma hayatında yaşanan sorunların çözüm zamanının şimdi olduğunu vurgulayan Ali Yalçın, hükümet tarafından memurlar için yapılması gereken çalışmaları 10 başlıkta sıraladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM'de memurlar için düzenlenmesi gereken konuları 10 maddeyle sıraladı.

Çalışanların Sorunları İçin Yapılacak Mesainin Detayları şu şekilde:

Toplu sözleşme ikramiyesi eksiksiz ödenmeli

1. Öncelikle, yarın başlayacak olan TBMM'nin, toplu sözleşme masasında elde edilen ve CHP-Anayasa Mahkemesi işbirliği ile iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin eksiksiz ödenmesini sağlamalıdır. Toplu sözleşme masasında belirlenen ve 2024 Bütçesinde pay ayrılan Toplu Sözleşme İkramiyesi, eksiksiz ödenmelidir. Bu ödemenin yapılmaması ya da farklı şekillerde kullanılması kabul edilemez; emeğin, üyenin ve alın terinin hakkı olan bu ödeme geçmiş aylardaki kayıpları da içermelidir.

1. Dereceye 3600 Ek Gösterge" düzenlemesi

2. 6. Dönem Toplu Sözleşme'de belirlenen ve 2022 Temmuz ayından itibaren 5,3 milyon kamu görevlisini kapsayan Ek Gösterge düzenlemesine ilaveten, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında "1. Dereceye 3600 Ek Gösterge" düzenlemesi gecikmeden ve yetkili Konfederasyon Memur-Sen ile iş birliği içinde hayata geçirilmelidir. 3600 Ek Gösterge, özellikle emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki mağduriyetin giderilmesinde ve beklentilerin karşılanmasında önemli rol oynayacaktır.

Furkan Ali Çiftçioğlu'ndan 40 Milyon Dolarlık Tasarruf Çağrısı Furkan Ali Çiftçioğlu'ndan 40 Milyon Dolarlık Tasarruf Çağrısı

4688 Sayılı Sendika Kanununu Değiştirilmeli

3. 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yer alan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu değişikliği için gerekli adımların hızla atılması gerekmektedir. 2023 Kasım KPDK toplantısında dile getirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmaları başlatılan 4688 sayılı Kanun, evrensel ilkelere, sendikal anlayışa ve üyelerin beklentilerine uygun olarak güncellenmelidir.

Depremzede memurların sorunları

4. 6 Şubat Depremleri sonrasında bölgenin yeniden inşası ve iyileştirilmesi sürecinde yoğun çaba harcayan kamu görevlilerinin sorunları ve çözüm önerileri göz önüne alınmalıdır.

Teknik Hizmetler Sınıfı memurların sorunları

5. Teknik Hizmetler Sınıfı ve Mühendislik Meslek Kanunu Paneli/Çalıştayı kapsamında hazırlanan raporlar ile 28 Şubat mağdurlarının sorunlarına yönelik çözüm önerileri dikkate alınmalı ve hayata geçirilmelidir.

Öğretmen istihdamı sağlanmalı

6. Eğitime ve bilime yapılan yatırımların artırılması gerekmektedir. Öğretmen istihdamı başta olmak üzere, öğretmen adaylarının atama beklentileri göz önünde bulundurularak çözüm odaklı adımlar atılmalıdır.

Kamu personel sistemi yeniden ele alınmalı

7. Kamu personel sistemi, genel olarak ve tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden değerlendirilmelidir. Kamu hizmetinin verimli bir şekilde sunulabilmesi için kamu personel sistemi güncellenmeli ve uyumsuzluklar giderilmelidir.

Yüksek enflasyon vurgusu

8. Maliye ve para politikalarının, gelir dağılımında adalet ve paylaşımda hakkaniyeti esas alarak belirlenmesi gerekmektedir. Yüksek enflasyonun sadece sabit gelirlileri etkilemediği unutulmamalıdır.

“Giyim yardımları kabul edilemez”

9. Koruyucu Giyim Yardımı kazanımının engellenmesi kabul edilemez. Memur-Sen'in ve yetkili sendikaların pazarlık süreçlerinde elde ettiği kazanımların takipçisi olunmalı ve kamu görevlileri mağdur edilmemelidir.

Personel istihdamı yapılmalı

10. Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılabilmesi için yeterli personel istihdamı sağlanmalıdır. Kamuda istihdam politikaları, ihtiyaçların tamamını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir.