Memur seçim vaatlerinin yerine getirilmesini bekliyor! Memur seçim vaatlerinin yerine getirilmesini bekliyor!

Eğitim-Bir-Sen'in açtığı dava, bu değişikliklerin bilimsel ve akademik çalışmalar arasında mesnetsiz ayrımlar yaptığını, bilim özgürlüğüne zarar verebileceğini ve adayları bilimsel çalışmalardan vazgeçirebileceğini savunuyor. Ayrıca, yeni düzenlemenin geçmiş doçentlik süreci başlatanlar için geriye dönük olarak uygulanmayacağına dair bir hüküm içermediği iddia ediliyor.

Bu nedenle Eğitim-Bir-Sen, 2547 sayılı Kanun, Anayasa ve uluslararası hukukun yükseköğrenim ve akademik kariyer haklarına aykırı olduğunu iddia ettiği bu düzenlemelerin yargıya taşınmasını talep ediyor. İlerleyen dönemlerde Danıştay'ın bu dava üzerinde vereceği karar, eğitim ve akademik dünyasındaki gelişmeleri etkileyebilir.