Sağlıkçılardan yemek boykotu: Kalitesiz yemek istemiyoruz! Sağlıkçılardan yemek boykotu: Kalitesiz yemek istemiyoruz!

Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme dönemini geride bıraktıklarını ve şimdi önlerinde çeşitli konuların ele alınması gerektiğini belirtti. Yalçın, 4688 Sayılı Kanun, yiyecek yardımı yönetmeliği, harcırah kanunu, 1. Dereceye gelmiş memurlara 3600 ek gösterge verilmesi gibi taleplerin yanı sıra Görevde Yükselme ve Unvan Değişliği Sınavlarının düzenli olarak yapılması, disiplin cezası affı, mobbing izleme kurullarında sendika temsilcilerinin yer alması, engellilere tahsisli konutlarda yüzde 3 kontenjan ayrılması, TOKİ Konutlarında memurlara öncelik verilmesi gibi konularda çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Ali Yalçın, hazırlıklarını tamamladıklarını ve bir çalışma grubu oluşturularak çalışma takviminin belirlenmesini beklediklerini dile getirirken, Bakan Vedat Işıkhan'a ziyaretleri için teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında, sendikal talepler ve çalışma hayatının güncel meseleleri üzerine verimli bir diyalog gerçekleştirildi.